Παρακολούθηση
Marisa Petri (née Thoma)
Marisa Petri (née Thoma)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dbs.ifi.lmu.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Near-optimal supervised feature selection among frequent subgraphs
M Thoma, H Cheng, A Gretton, J Han, HP Kriegel, A Smola, L Song, P Yu, ...
SIAM Conference on Data Mining (SDM 2009), 1076-1087, 2009
1402009
Discriminative frequent subgraph mining with optimality guarantees
M Thoma, H Cheng, A Gretton, J Han, HP Kriegel, A Smola, L Song, ...
Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal 3 (5 …, 2010
702010
Optimizing all-nearest-neighbor queries with trigonometric pruning
T Emrich, F Graf, HP Kriegel, M Schubert, M Thoma
Scientific and Statistical Database Management, 501-518, 2010
392010
CT slice localization via instance-based regression
T Emrich, F Graf, HP Kriegel, M Schubert, M Thoma, A Cavallaro
Medical Imaging 2010: Image Processing 7623, 762320, 2010
332010
Combined semantic and similarity search in medical image databases
S Seifert, M Thoma, F Stegmaier, M Hammon, M Kramer, M Huber, ...
Proceedings of SPIE 7967, 796703, 2011
272011
On the impact of flash SSDs on spatial indexing
T Emrich, F Graf, HP Kriegel, M Schubert, M Thoma
Proceedings of the Sixth International Workshop on Data Management on New …, 2010
272010
Combining near-optimal feature selection with gSpan
K Borgwardt, X Yan, M Thoma, H Cheng, A Gretton, L Song, A Smola, ...
The 6th International Workshop on Mining and Learning with Graphs (MLG), 2008
202008
Region of interest queries in CT scans
A Cavallaro, F Graf, HP Kriegel, M Schubert, M Thoma
12th International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD), 56-73, 2011
102011
Methods and devices for data retrieval
M Kramer, M Petri, S Seifert
US Patent 9,575,994, 2017
82017
Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt THESEUS MEDICO
F Stegmaier, M Döller, K Schlegel, H Kosch, S Seifert, M Kramer, T Riegel, ...
41st Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik: Datenmanagement und …, 2011
62011
Intelligent healthcare applications
S Seifert, M Hammon, M Petri, H Oberkampf, P Daumke
Towards the Internet of Services: The THESEUS Research Program, 357-370, 2014
32014
Semantic Localization-driven Partial Image Retrieval in CT Series
A Cavallaro, HP Kriegel, M Petri, M Schubert
Methods of Information in Medicine 51 (6), 2012
32012
Similarity estimation using Bayes ensembles
T Emrich, F Graf, HP Kriegel, M Schubert, M Thoma
Scientific and Statistical Database Management, 537-554, 2010
22010
Efficient Similarity Search on 3D Bounding Box Annotations
HP Kriegel, M Petri, M Schubert, M Shekelyan, M Stockerl
Proceedings of SPIE, 8319-10, 2012
12012
Similarity Search Applications in Medical Images
M Petri
Ludwig-Maximilians-Universität München, 2012
12012
Feature Selection in Frequent Subgraphs -- Feature Selektion auf häufigen Subgraphen
M Thoma
Ludwig-Maximilians-Universität München, 2007
2007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16