Παρακολούθηση
Ignacio Palomo
Ignacio Palomo
University Grenoble Alpes - IGE & IRD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-grenoble-alpes.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uncovering ecosystem service bundles through social preferences
B Martín-López, I Iniesta-Arandia, M García-Llorente, I Palomo, ...
PLoS one 7 (6), e38970, 2012
9952012
A blueprint for mapping and modelling ecosystem services
ND Crossman, B Burkhard, S Nedkov, L Willemen, K Petz, I Palomo, ...
Ecosystem services 4, 4-14, 2013
8522013
National Parks, buffer zones and surrounding lands: Mapping ecosystem service flows
I Palomo, B Martín-López, M Potschin, R Haines-Young, C Montes
Ecosystem Services 4, 104-116, 2013
4342013
Incorporating the social–ecological approach in protected areas in the Anthropocene
I Palomo, C Montes, B Martin-Lopez, JA González, M Garcia-Llorente, ...
BioScience 64 (3), 181-191, 2014
3632014
Mapping ecosystem service capacity, flow and demand for landscape and urban planning: A case study in the Barcelona metropolitan region
F Baró, I Palomo, G Zulian, P Vizcaino, D Haase, E Gómez-Baggethun
Land use policy 57, 405-417, 2016
3532016
Participatory scenario planning in place-based social-ecological research: insights and experiences from 23 case studies
E Oteros-Rozas, B Martín-López, TM Daw, EL Bohensky, JRA Butler, ...
Ecology and Society 20 (4), 2015
3182015
Participatory scenario planning for protected areas management under the ecosystem services framework: the Doñana social-ecological system in southwestern Spain
I Palomo, B Martín-López, C López-Santiago, C Montes
Ecology and Society 16 (1), 2011
2662011
When we cannot have it all: Ecosystem services trade-offs in the context of spatial planning
F Turkelboom, M Leone, S Jacobs, E Kelemen, M García-Llorente, F Baró, ...
Ecosystem services 29, 566-578, 2018
2612018
Disentangling the pathways and effects of ecosystem service co-production
I Palomo, MR Felipe-Lucia, EM Bennett, B Martín-López, U Pascual
Advances in ecological research 54, 245-283, 2016
2582016
The conservation against development paradigm in protected areas: Valuation of ecosystem services in the Doñana social–ecological system (southwestern Spain)
B Martín-López, M García-Llorente, I Palomo, C Montes
Ecological Economics 70 (8), 1481-1491, 2011
2102011
Effects of land-use change on wetland ecosystem services: A case study in the Doñana marshes (SW Spain)
P Zorrilla-Miras, I Palomo, E Gómez-Baggethun, B Martín-López, ...
Landscape and Urban Planning 122, 160-174, 2014
2092014
Climate change impacts on ecosystem services in high mountain areas: a literature review
I Palomo
Mountain Research and Development 37 (2), 179-187, 2017
1912017
Collaborative mapping of ecosystem services: The role of stakeholders׳ profiles
AP García-Nieto, C Quintas-Soriano, M García-Llorente, I Palomo, ...
Ecosystem Services 13, 141-152, 2015
1742015
World Scientists’ Warning of a Climate Emergency 2021
JR William J Ripple, Christopher Wolf, Thomas M Newsome, Jillian W Gregg ...
BioScience 71 (9), 894-898, 2021
164*2021
Towards an indicator system to assess equitable management in protected areas
N Zafra-Calvo, U Pascual, D Brockington, B Coolsaet, J Cortes-Vazquez, ...
Biological Conservation 211, 134-141, 2017
1602017
Institutional challenges in putting ecosystem service knowledge in practice
H Saarikoski, E Primmer, SR Saarela, P Antunes, R Aszalós, F Baró, ...
Ecosystem services 29, 579-598, 2018
1572018
The means determine the end–pursuing integrated valuation in practice
S Jacobs, B Martín-López, DN Barton, R Dunford, PA Harrison, ...
Ecosystem services 29, 515-528, 2018
1562018
Deliberative mapping of ecosystem services within and around Doñana National Park (SW Spain) in relation to land use change
I Palomo, B Martín-López, P Zorrilla-Miras, D García Del Amo, C Montes
Regional environmental change 14, 237-251, 2014
1422014
Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: Results from 27 case studies
J Dick, F Turkelboom, H Woods, I Iniesta-Arandia, E Primmer, SR Saarela, ...
Ecosystem services 29, 552-565, 2018
1212018
Levers and leverage points for pathways to sustainability
KMA Chan, DR Boyd, RK Gould, J Jetzkowitz, J Liu, B Muraca, R Naidoo, ...
People and Nature 2 (3), 693-717, 2020
1192020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20