Παρακολούθηση
hans zantema
hans zantema
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Termination of term rewriting by semantic labelling
H Zantema
Fundamenta informaticae 24 (1-2), 89-105, 1995
2551995
Termination of term rewriting: interpretation and type elimination
H Zantema
Journal of Symbolic Computation 17 (1), 23-50, 1994
2441994
Matrix interpretations for proving termination of term rewriting
J Endrullis, J Waldmann, H Zantema
Journal of automated reasoning 40 (2-3), 195, 2008
1992008
Finding small equivalent decision trees is hard
H Zantema, HL Bodlaender
Utrecht University: Information and Computing Sciences, 1999
901999
Basic process algebra with iteration: Completeness of its equational axioms
W Fokkink, H Zantema
The Computer Journal 37 (4), 259-267, 1994
901994
Termination
H Zantema
Term Rewriting Systems, 181-259, 2003
812003
Termination of context-sensitive rewriting
H Zantema
Rewriting Techniques and Applications: 8th International Conference, RTA-97 …, 1997
801997
Simple termination of rewrite systems
A Middeldorp, H Zantema
Theoretical Computer Science 175 (1), 127-158, 1997
741997
Integer valued polynomials over a number field
H Zantema
manuscripta mathematica 40, 155-203, 1982
681982
Termination of string rewriting proved automatically
H Zantema
Journal of Automated Reasoning 34 (2), 105-140, 2005
632005
On tree automata that certify termination of left-linear term rewriting systems
A Geser, D Hofbauer, J Waldmann, H Zantema
Information and Computation 205 (4), 512-534, 2007
592007
The termination competition
C Marché, H Zantema
Term Rewriting and Applications: 18th International Conference, RTA 2007 …, 2007
572007
Resolution and binary decision diagrams cannot simulate each other polynomially
JF Groote, H Zantema
Discrete Applied Mathematics 130 (2), 157-171, 2003
552003
Transforming termination by self-labelling
A Middeldorp, H Ohsaki, H Zantema
CADE, 373-387, 1996
541996
Dummy elimination: making termination easier
MCF Ferreira, H Zantema
Fundamentals of Computation Theory: 10th International Conference, FCT'95 …, 1995
531995
Termination of logic programs using semantic unification
T Arts, H Zantema
Logic Program Synthesis and Transformation: 5th International Workshop …, 1996
501996
Matrix interpretations for proving termination of term rewriting
J Endrullis, J Waldmann, H Zantema
Automated Reasoning: Third International Joint Conference, IJCAR 2006 …, 2006
472006
Termination of term rewriting by interpretation
H Zantema
Conditional Term Rewriting Systems: Third International Workshop, CTRS-92 …, 1993
441993
Well-foundedness of term orderings
MCF Ferreira, H Zantema
Conditional and Typed Rewriting Systems: 4th International Workshop, CTRS-94 …, 1995
411995
Total termination of term rewriting
MCF Ferreira, H Zantema
Unknown Publisher, 1992
391992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20