Παρακολούθηση
Alexandre Termier
Alexandre Termier
University of Rennes 1
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irisa.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anomaly detection in streams with extreme value theory
A Siffer, PA Fouque, A Termier, C Largouet
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2017
3412017
Treefinder: a first step towards xml data mining
A Termier, MC Rousset, M Sebag
2002 IEEE International Conference on Data Mining, 2002. Proceedings., 450-457, 2002
2832002
Xcm: An explainable convolutional neural network for multivariate time series classification
K Fauvel, T Lin, V Masson, É Fromont, A Termier
Mathematics 9 (23), 3137, 2021
98*2021
DRYADE: a new approach for discovering closed frequent trees in heterogeneous tree databases
A Termier, MC Rousset, M Sebag
Fourth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'04), 543-546, 2004
952004
Para Miner: a generic pattern mining algorithm for multi-core architectures
B Negrevergne, A Termier, MC Rousset, JF Méhaut
Data Mining and Knowledge Discovery 28, 593-633, 2014
872014
Discovering closed frequent itemsets on multicore: Parallelizing computations and optimizing memory accesses
B Negrevergne, A Termier, JF Méhaut, T Uno
2010 International Conference on High Performance Computing & Simulation …, 2010
582010
Dryadeparent, an efficient and robust closed attribute tree mining algorithm
A Termier, MC Rousset, M Sebag, K Ohara, T Washio, H Motoda
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 20 (3), 300-320, 2008
522008
Pglcm: Efficient parallel mining of closed frequent gradual itemsets
TDT Do, A Laurent, A Termier
2010 IEEE International Conference on Data Mining, 138-147, 2010
51*2010
Interactive user group analysis
B Omidvar-Tehrani, S Amer-Yahia, A Termier
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
472015
Agnostic local explanation for time series classification
M Guillemé, V Masson, L Rozé, A Termier
2019 IEEE 31st International Conference on Tools with Artificial …, 2019
422019
Debugging embedded multimedia application traces through periodic pattern mining
P López Cueva, A Bertaux, A Termier, JF Méhaut, M Santana
Proceedings of the tenth ACM international conference on Embedded software …, 2012
422012
Raising the dead: Extending evolutionary algorithms with a case-based memory
J Eggermont, T Lenaerts, S Poyhonen, A Termier
Genetic Programming: 4th European Conference, EuroGP 2001 Lake Como, Italy …, 2001
422001
A distributed multi-sensor machine learning approach to earthquake early warning
K Fauvel, D Balouek-Thomert, D Melgar, P Silva, A Simonet, G Antoniu, ...
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01), 403-411, 2020
412020
Pgp-mc: Towards a multicore parallel approach for mining gradual patterns
A Laurent, B Negrevergne, N Sicard, A Termier
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 78-84, 2010
292010
DIGDAG, a First Algorithm to Mine Closed Frequent Embedded Sub-DAGs.
A Termier, Y Tamada, K Numata, S Imoto, T Washio, T Higuchi
MLG, 2007
292007
Towards sustainable dairy management-a machine learning enhanced method for estrus detection
K Fauvel, V Masson, E Fromont, P Faverdin, A Termier
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2019
282019
Are your data gathered?
A Siffer, PA Fouque, A Termier, C Largouët
Proceedings of the 24th acm sigkdd international conference on knowledge …, 2018
272018
Combining Statistics and Semantics for Word and Document Clustering.
A Termier, M Sebag, MC Rousset
workshop on ontology learning, 2001
202001
Data mining approach to temporal debugging of embedded streaming applications
O Iegorov, V Leroy, A Termier, JF Méhaut, M Santana
2015 International Conference on Embedded Software (EMSOFT), 167-176, 2015
182015
Data mining mpsoc simulation traces to identify concurrent memory access patterns
S Lagraa, A Termier, F Pétrot
2013 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 755-760, 2013
172013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20