Παρακολούθηση
Alexandre Termier
Alexandre Termier
University of Rennes 1
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irisa.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Treefinder: a first step towards xml data mining
A Termier, MC Rousset, M Sebag
2002 IEEE International Conference on Data Mining, 2002. Proceedings., 450-457, 2002
2832002
Anomaly detection in streams with extreme value theory
A Siffer, PA Fouque, A Termier, C Largouet
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2017
1852017
DRYADE: a new approach for discovering closed frequent trees in heterogeneous tree databases
A Termier, MC Rousset, M Sebag
Fourth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'04), 543-546, 2004
942004
Para miner: a generic pattern mining algorithm for multi-core architectures
B Negrevergne, A Termier, MC Rousset, JF Méhaut
Data Mining and Knowledge Discovery 28 (3), 593-633, 2014
782014
Discovering closed frequent itemsets on multicore: Parallelizing computations and optimizing memory accesses
B Negrevergne, A Termier, JF Méhaut, T Uno
2010 International Conference on High Performance Computing & Simulation …, 2010
562010
Dryadeparent, an efficient and robust closed attribute tree mining algorithm
A Termier, MC Rousset, M Sebag, K Ohara, T Washio, H Motoda
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 20 (3), 300-320, 2008
522008
Pglcm: Efficient parallel mining of closed frequent gradual itemsets
TDT Do, A Laurent, A Termier
2010 IEEE International Conference on Data Mining, 138-147, 2010
51*2010
Interactive user group analysis
B Omidvar-Tehrani, S Amer-Yahia, A Termier
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
442015
Debugging embedded multimedia application traces through periodic pattern mining
P López Cueva, A Bertaux, A Termier, JF Méhaut, M Santana
Proceedings of the tenth ACM international conference on Embedded software …, 2012
412012
Raising the dead: Extending evolutionary algorithms with a case-based memory
J Eggermont, T Lenaerts, S Poyhonen, A Termier
European Conference on Genetic Programming, 280-290, 2001
402001
A distributed multi-sensor machine learning approach to earthquake early warning
K Fauvel, D Balouek-Thomert, D Melgar, P Silva, A Simonet, G Antoniu, ...
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (01), 403-411, 2020
292020
DIGDAG, a First Algorithm to Mine Closed Frequent Embedded Sub-DAGs.
A Termier, Y Tamada, K Numata, S Imoto, T Washio, T Higuchi
MLG, 2007
272007
Pgp-mc: Towards a multicore parallel approach for mining gradual patterns
A Laurent, B Negrevergne, N Sicard, A Termier
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 78-84, 2010
262010
Agnostic local explanation for time series classification
M Guillemé, V Masson, L Rozé, A Termier
2019 IEEE 31st International Conference on Tools with Artificial …, 2019
222019
Combining statistics and semantics for word and document clustering
A Termier, M Sebag, MC Rousset
workshop on ontology learning, 2001
212001
Towards sustainable dairy management-a machine learning enhanced method for estrus detection
K Fauvel, V Masson, E Fromont, P Faverdin, A Termier
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2019
192019
Xcm: An explainable convolutional neural network for multivariate time series classification
K Fauvel, T Lin, V Masson, É Fromont, A Termier
Mathematics 9 (23), 3137, 2021
17*2021
Scalability bottlenecks discovery in mpsoc platforms using data mining on simulation traces
S Lagraa, A Termier, F Pétrot
2014 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 1-6, 2014
172014
Data mining mpsoc simulation traces to identify concurrent memory access patterns
S Lagraa, A Termier, F Pétrot
2013 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 755-760, 2013
172013
Discovery of probabilistic mappings between taxonomies: principles and experiments
R Tournaire, JM Petit, MC Rousset, A Termier
Journal on Data Semantics XV, 66-101, 2011
172011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20