Παρακολούθηση
Avgi Vassi
Avgi Vassi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Monitoring the first dockless bike sharing system in Greece: Understanding user perceptions, usage patterns and adoption barriers
E Bakogiannis, M Siti, S Tsigdinos, A Vassi, A Nikitas
Research in Transportation Business & Management 33, 100432, 2019
712019
Exploring motivators and deterrents of cycling tourism using qualitative social research methods and participative analytical hierarchy process (AHP)
E Bakogiannis, T Vlastos, K Athanasopoulos, A Vassi, ...
Sustainability 12 (6), 2418, 2020
222020
Case Studies and Sustainable Urban Mobility research schemes: A communication channel among researchers and interdisciplinary community groups
CK Efthimios Bakogiannis, Maria Siti, Avgi Vassi, Georgia Christodoulopoulou
Educational Researches and Publications Association ERPA Congress 2014 …, 0
21*
Development of a cycle-tourism strategy in Greece based on the preferences of potential cycle-tourists
E Bakogiannis, T Vlastos, K Athanasopoulos, G Christodoulopoulou, ...
Sustainability 12 (6), 2415, 2020
202020
A Review And Critical Assessment Of Cycling Infrastructures Across Europe
TV Avgi Vassi
http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the …, 2014
14*2014
Bike sharing systems as a tool to increase sustainable coastal and maritime tourism. the case of piraeus
E Bakogiannis, A Vassi, G Christodoulopoulou, M Siti
Reg. Sci. Inq 10 (3), 57-71, 2018
112018
Bike sharing systems. Effectiveness, impact and assessment
A Vassi, T Vlastos
2014 European Transport Conference. Frankfurt: AET, 2014
82014
Measure the ability of cities to be biked via weighted parameters, using GIS tools. The case study of Zografou in Greece
C Karolemeas, A Vassi, S Tsigdinos, E Bakogiannis
Transportation research procedia 62, 59-66, 2022
72022
Using traditional and new digital technology tools to promote sustainable mobility: current trends in the evolving transformation of the smart city
E Bakogiannis, M Siti, C Kyriakidis, A Vassi
Smart cities in the Mediterranean: coping with sustainability objectives in …, 2017
72017
Developing a sustainable mobility plan in Piraeus with special emphasis on cycling
E Bakogiannis, A Vassi, M Siti, G Christodoulopoulou
J. Traffic Transp. Eng 4, 61-74, 2016
72016
The Greek Urban Policy Reform through the Local Urban Plans (LUPs) and the Special Urban Plans (SUPs), Funded by Recovery and Resilience Facility (RRF)
A Vassi, K Siountri, K Papadaki, A Iliadi, A Ypsilanti, E Bakogiannis
Land 11 (8), 1231, 2022
52022
Social mutation and lost neighborhoods in Athens, Greece
E Bakogiannis, C Kyriakidis, M Siti, A Siolas, A Vassi
International Journal of Management and Social Science 3, 34-41, 2015
52015
Methods, applications and tools in urban planning
A Siolas, A Vassi, T Vlastos, C Kyriakidis, M Siti, E Bakogiannis
42016
Crowdsourcing and visual research methodologies to promote data collection for sustainable mobility planning
E Bakogiannis, M Siti, K Athanasopoulo, A Vassi, C Kyriakidis
Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility: Proceedings of …, 2019
32019
Tools and Technologies for Enhancing Public Engagement in Sustainable Urban Mobility Planning—The Case of Rethymno, Crete
E Bakogiannis, M Siti, C Kyriakidis, G Christodoulopoulou, A Vassi
Mediterranean Cities and Island Communities: Smart, Sustainable, Inclusive …, 2019
32019
Research on the development potential of cycling routes connecting green open spaces in Athens
E Bakogiannis, M Siti, A Vassi, G Christodoulopoulou, V Eleftheriou
Glob. J. Eng. Sci. Res. Manag 1, 1-20, 2014
32014
Public Perception of Sustainable Mobility in Times of Austerity—The Case of Piraeus
A Vassi, F Vlastoy, K Athanasopoulos, T Vlastos
Book of Abstracts of the International Conference on Changing Cities II 553, 2015
22015
A composite index for assessing accessibility in urban areas: A case study in Central Athens, Greece
L Mitropoulos, C Karolemeas, S Tsigdinos, A Vassi, E Bakogiannis
Journal of Transport Geography 108, 103566, 2023
12023
Επίπεδα και Κλίμακες Σχεδιασμού στην Ελλάδα
¶ Σιόλας, Α Βάσση, Θ Βλαστός, Χ Κυριακίδης, Μ Σίτη, Ε Μπακογιάννης
12016
Eurocity and Euroregions: a new concept with wide implications
A Vassi, MH Salas-Olmedo
Applying accessibility tools to address urban and transport planning, 42-55, 2014
12014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20