Παρακολούθηση
George Athanasiou
George Athanasiou
Technical Project Manager at ICCS-NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iccs.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimizing client association for load balancing and fairness in millimeter-wave wireless networks
G Athanasiou, PC Weeraddana, C Fischione, L Tassiulas
IEEE/ACM transactions on networking 23 (3), 836-850, 2014
1602014
Routing-aware channel selection in multi-radio mesh networks
G Athanasiou, I Broustis, T Korakis, L Tassiulas
Communications, 2009. ICC'09. IEEE International Conference on, 1-6, 2009
159*2009
A cross-layer framework for association control in wireless mesh networks
G Athanasiou, T Korakis, O Ercetin, L Tassiulas
IEEE Transactions on Mobile Computing 8 (1), 65-80, 2008
1082008
Dynamic cross-layer association in 802.11-based mesh networks
G Athanasiou, T Korakis, O Ercetin, L Tassiulas
INFOCOM 2007. 26th IEEE International Conference on Computer Communications …, 2007
832007
Evaluation of localization methods in millimeter-wave wireless systems
H El-Sayed, G Athanasiou, C Fischione
2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2014
612014
MAC-aware routing metrics for the internet of things
P Di Marco, G Athanasiou, PV Mekikis, C Fischione
Computer Communications 74, 77-86, 2016
532016
MAC-aware routing metrics for low power and lossy networks
P Di Marco, C Fischione, G Athanasiou, PV Mekikis
2013 Proceedings IEEE INFOCOM, 13-14, 2013
482013
The influence of l-carnitine supplementation on hematocrit and hemoglobin levels in patients with end stage renal failure on CAPD
N Sotirakopoulos, G Athanasiou, T Tsitsios, K Mavromatidis
Renal failure 24 (4), 505-510, 2002
392002
Auction-based resource allocation in millimeterwave wireless access networks
G Athanasiou, PC Weeraddana, C Fischione
IEEE communications letters 17 (11), 2108-2111, 2013
352013
A methodology for speeding up fast fourier transform focusing on memory architecture utilization
VI Kelefouras, GS Athanasiou, N Alachiotis, HE Michail, AS Kritikakou, ...
IEEE Transactions on Signal Processing 59 (12), 6217-6226, 2011
29*2011
LAC: Load-aware channel selection in 802.11 WLANs
G Athanasiou, I Broustis, T Korakis, L Tassiulas
2008 IEEE 19th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2008
29*2008
The red blood cell deformability in patients suffering from end stage renal failure on hemodialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis
N Sotirakopoulos, T Tsitsios, M Stambolidou, G Athanasiou, M Peiou, ...
Renal failure 26 (2), 179-183, 2004
272004
An 802.11 k compliant framework for cooperative handoff in wireless networks
G Athanasiou, T Korakis, L Tassiulas
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2009, 23, 2009
24*2009
A wireless sensor network testbed for event detection in smart homes
PV Mekikis, G Athanasiou, C Fischione
2013 IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2013
232013
Multi-objective traffic engineering for future networks
G Athanasiou, K Tsagkaris, P Vlacheas, D Karvounas, P Demestichas
IEEE communications letters 16 (1), 101-103, 2011
21*2011
Dynamic optimization of generalized least squares handover algorithms
C Fischione, G Athanasiou, F Santucci
IEEE Transactions on wireless communications 13 (3), 1235-1249, 2014
202014
Overcoming misbehavior in mobile ad hoc networks: An overview
G Athanasiou, L Tassiulas, GS Yovanof
XRDS: Crossroads, The ACM Magazine for Students 11 (4), 5-5, 2005
192005
Erythrocyte membrane deformability in patients with thalassemia syndromes.
G Athanasiou, N Zoubos, Y Missirlis
Nouvelle revue française d'hématologie 33 (1), 15-20, 1991
191991
Distributed association control and relaying in millimeter wave wireless networks
Y Xu, G Athanasiou, C Fischione, L Tassiulas
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
182016
A data locality methodology for matrix–matrix multiplication algorithm
N Alachiotis, VI Kelefouras, GS Athanasiou, HE Michail, AS Kritikakou, ...
The Journal of Supercomputing 59, 830-851, 2012
152012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20