Παρακολούθηση
Manaal Faruqui
Manaal Faruqui
Research Scientist, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Retrofitting Word Vectors to Semantic Lexicons
M Faruqui, J Dodge, SK Jauhar, C Dyer, E Hovy, NA Smith
Proceedings of NAACL, 2015
9552015
Improving Vector Space Word Representations Using Multilingual Correlation
M Faruqui, C Dyer
Proceedings of EACL, 2014
6412014
Dynet: The dynamic neural network toolkit
G Neubig, C Dyer, Y Goldberg, A Matthews, W Ammar, A Anastasopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:1701.03980, 2017
395*2017
Problems With Evaluation of Word Embeddings Using Word Similarity Tasks
M Faruqui, Y Tsvetkov, P Rastogi, C Dyer
First Workshop on Evaluating Vector Space Representations for NLP, 2016
2972016
Cross-lingual Models of Word Embeddings: An Empirical Comparison
S Upadhyay, M Faruqui, C Dyer, D Roth
Proc. of ACL, 2016
1892016
Sparse overcomplete word vector representations
M Faruqui, Y Tsvetkov, D Yogatama, C Dyer, N Smith
Proceedings of ACL, 2015
1782015
CoNLL-SIGMORPHON 2017 shared task: Universal morphological reinflection in 52 languages
R Cotterell, C Kirov, J Sylak-Glassman, G Walther, E Vylomova, P Xia, ...
arXiv preprint arXiv:1706.09031, 2017
1682017
Evaluation of Word Vector Representations by Subspace Alignment
Y Tsvetkov, M Faruqui, W Ling, G Lample, C Dyer
Proc. of EMNLP, 2015
1602015
Training and Evaluating a German Named Entity Recognizer with Semantic Generalization
M Faruqui, S Padó
Proceedings of KONVENS, 2010
1532010
Morphological Inflection Generation Using Character Sequence to Sequence Learning
M Faruqui, Y Tsvetkov, G Neubig, C Dyer
Proceedings of NAACL, 2016
1382016
Community Evaluation and Exchange of Word Vectors at wordvectors.org
M Faruqui, C Dyer
ACL System Demonstrations, 2014
1282014
UniMorph 2.0: universal morphology
C Kirov, R Cotterell, J Sylak-Glassman, G Walther, E Vylomova, P Xia, ...
arXiv preprint arXiv:1810.11101, 2018
1032018
Totto: A controlled table-to-text generation dataset
AP Parikh, X Wang, S Gehrmann, M Faruqui, B Dhingra, D Yang, D Das
Proc. of EMNLP, 2020
932020
Attention interpretability across nlp tasks
S Vashishth, S Upadhyay, GS Tomar, M Faruqui
arXiv preprint arXiv:1909.11218, 2019
882019
Non-distributional Word Vector Representations
M Faruqui, C Dyer
Proceedings of ACL, 2015
852015
Multilingual Open Relation Extraction Using Cross-lingual Projection
M Faruqui, S Kumar
Proceedings of NAACL, 2015
722015
Learning the Curriculum with Bayesian Optimization for Task-Specific Word Representation Learning
Y Tsvetkov, M Faruqui, W Ling, C Dyer
Proc. of ACL, 2016
692016
Learning word representations with hierarchical sparse coding
D Yogatama, M Faruqui, C Dyer, NA Smith
Proceedings of ICML, 2015
642015
Handling Divergent Reference Texts when Evaluating Table-to-Text Generation
B Dhingra, M Faruqui, A Parikh, MW Chang, D Das, WW Cohen
Proc. of ACL, 2019
602019
Polyglot Neural Language Models: A Case Study in Cross-Lingual Phonetic Representation Learning
Y Tsvetkov, S Sitaram, M Faruqui, G Lample, P Littell, D Mortensen, ...
Proc. of NAACL, 2016
572016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20