Παρακολούθηση
ANANTHARAMAN M R
ANANTHARAMAN M R
UGC BSR FACULTY FELLOW, DEPARTMENT OF PHYSICS,COCHIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, COCHIN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cusat.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finite size effects on the structural and magnetic properties of sol–gel synthesized NiFe2O4 powders
M George, AM John, SS Nair, PA Joy, MR Anantharaman
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 302 (1), 190-195, 2006
5232006
Effect of mechanical milling on the structural, magnetic and dielectric properties of coprecipitated ultrafine zinc ferrite
SD Shenoy, PA Joy, MR Anantharaman
Journal of magnetism and magnetic materials 269 (2), 217-226, 2004
2792004
Covalently interconnected three-dimensional graphene oxide solids
PM Sudeep, TN Narayanan, A Ganesan, MM Shaijumon, H Yang, ...
ACS nano 7 (8), 7034-7040, 2013
2282013
Structural, magnetic and electrical properties of the sol-gel prepared Li0. 5Fe2. 5O4 fine particles
M George, SS Nair, AM John, PA Joy, MR Anantharaman
Journal of Physics D: Applied Physics 39 (5), 900, 2006
2042006
Evidence for polaron conduction in nanostructured manganese ferrite
EV Gopalan, KA Malini, S Saravanan, DS Kumar, Y Yoshida, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 41 (18), 185005, 2008
2022008
Finite size effects on the electrical properties of sol–gel synthesized CoFe2O4 powders: deviation from Maxwell–Wagner theory and evidence of surface polarization effects
M George, SS Nair, KA Malini, PA Joy, MR Anantharaman
Journal of Physics D: Applied Physics 40 (6), 1593, 2007
1982007
Exfoliation of a non-van der Waals material from iron ore hematite
AP Balan, S Radhakrishnan, CF Woellner, SK Sinha, L Deng, ...
Nat. Nanotechnol 13 (7), 602-609, 2018
1782018
A flexible microwave absorber based on nickel ferrite nanocomposite
V Sunny, P Kurian, P Mohanan, PA Joy, MR Anantharaman
Journal of Alloys and Compounds 489 (1), 297-303, 2010
1542010
Size-dependent surface plasmon resonance in silver silica nanocomposites
S Thomas, SK Nair, EMA Jamal, SH Al-Harthi, MR Varma, ...
Nanotechnology 19 (7), 075710, 2008
1532008
Effect of iodine doping on the bandgap of plasma polymerized aniline thin films
CJ Mathai, S Saravanan, MR Anantharaman, S Venkitachalam, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 35 (17), 2206, 2002
1422002
On the structural, magnetic and electrical properties of sol–gel derived nanosized cobalt ferrite
EV Gopalan, PA Joy, IA Al-Omari, DS Kumar, Y Yoshida, ...
Journal of Alloys and Compounds 485 (1-2), 711-717, 2009
1372009
On the magnetic properties of ultra-fine zinc ferrites
MR Anantharaman, S Jagatheesan, KA Malini, S Sindhu, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 189 (1), 83-88, 1998
1331998
Dielectric properties of rubber ferrite composites containing mixed ferrites
MR Anantharaman, S Sindhu, S Jagatheesan, KA Malini, P Kurian
Journal of Physics D: Applied Physics 32 (15), 1801, 1999
1311999
Impact of zinc substitution on the structural and magnetic properties of chemically derived nanosized manganese zinc mixed ferrites
EV Gopalan, IA Al-Omari, KA Malini, PA Joy, DS Kumar, Y Yoshida, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 321 (8), 1092-1099, 2009
1242009
Characterization of low dielectric constant polyaniline thin film synthesized by ac plasma polymerization technique
CJ Mathai, S Saravanan, MR Anantharaman, S Venkitachalam, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 35 (3), 240, 2002
1192002
Evaluation of ac conductivity of rubber ferrite composites from dielectric measurements
S Sindhu, MR Anantharaman, BP Thampi, KA Malini, P Kurian
Bulletin of Materials Science 25 (7), 599-607, 2002
1182002
A microwave absorber based on strontium ferrite–carbon black–nitrile rubber for S and X-band applications
S Vinayasree, MA Soloman, V Sunny, P Mohanan, P Kurian, ...
Composites Science and Technology 82, 69-75, 2013
1172013
Ni filled flexible multi-walled carbon nanotube–polystyrene composite films as efficient microwave absorbers
R Kumar Srivastava, TN Narayanan, AP Reena Mary, MR Anantharaman, ...
Applied physics letters 99 (11), 113116, 2011
1122011
On structural, optical and dielectric properties of zinc aluminate nanoparticles
EMA Jamal, DS Kumar, MR Anantharaman
Bulletin of Materials Science 34 (2), 251-259, 2011
1082011
On the optical and electrical properties of rf and ac plasma polymerized aniline thin films
US Sajeev, CJ Mathai, S Saravanan, RR Ashokan, S Venkatachalam, ...
Bulletin of Materials Science 29 (2), 159-163, 2006
1012006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20