Παρακολούθηση
Myron Kampitakis
Myron Kampitakis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deddie.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A universal physics-based model describing COVID-19 dynamics in Europe
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, M P. Hanias, M Kampitakis, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (18), 6525, 2020
152020
Criticality in epidemic spread: An application in the case of COVID19 infected population
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, MP Hanias, M Kampitakis, ...
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 31 (4), 2021
92021
Tachyons and solitons in spontaneous symmetry breaking in the frame of field theory
Y Contoyiannis, MP Hanias, P Papadopoulos, SG Stavrinides, ...
Symmetry 13 (8), 1358, 2021
72021
Spontaneous symmetry breaking in the phase space
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, M Kampitakis, MP Hanias, SM Potirakis, ...
Physica Scripta 96 (7), 075204, 2021
62021
Can high-frequency ECG fluctuations differentiate between healthy and myocardial infarction cases?
Y Contoyiannis, FK Diakonos, M Kampitakis, SM Potirakis
Biomedical Engineering Advances 2, 100011, 2021
52021
Development of Metamaterials to optimize the focusing properties of a brain hybrid monitoring and treatment system
M Kampitakis, IS Karanasiou, N Uzunoglu
2009 International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC Europe, 1-4, 2009
42009
Application of the method of parallel trajectories on modeling the dynamics of COVID-19 third wave
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, MP Hanias, M Kampitakis, ...
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 32 (1), 2022
32022
Diffraction-like stratified magnetic field in a device of circular rings
Y Contoyiannis, SM Potirakis, P Papadopoulos, M Kampitakis
Journal of Applied Physics 129 (1), 2021
32021
On the effectiveness of imposing restrictive measures in a graded Self-Organized Criticality epidemic spread model the case of COVID-19
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, MP Hanias, M Kampitakis, ...
arXiv preprint arXiv:2004.00682, 2020
32020
Analysis of guided and leaky waves excited by an infinite line source in metamaterial substrates
ME Kampitakis, NK Uzunoglu
IET microwaves, antennas & propagation 1 (1), 129, 2007
32007
A hybrid artificial neural network for the generation of critical fluctuations and inter-spike intervals
YF Contoyiannis, EK Kosmidis, FK Diakonos, M Kampitakis, SM Potirakis
Chaos, Solitons & Fractals 159, 112115, 2022
22022
Analysis of Electroencephalography (EEG) Signals Based on the Haar Wavelet Transformation
Y Contoyiannis, P Papadopoulos, SM Potirakis, M Kampitakis, ...
Approximation and Computation in Science and Engineering, 157-166, 2022
22022
Applying the Method of Critical Fluctuations on Human Electrocardiograms
Y Contoyiannis, F Diakonos, M Kampitakis
arXiv preprint arXiv:1908.06408, 2019
22019
The degeneration of critical point in Z (3) spin system. A proposal for QCD confinement-deconfinement phase transition in the color space
Y Contoyiannis, M Kampitakis
arXiv preprint arXiv:1904.09176, 2019
22019
ϕ 4 Solitons in Kirchhoff Wave Equation
Y Contoyiannis, P Papadopoulos, M Kampitakis, SM Potirakis, ...
Nonlinear Analysis, Differential Equations, and Applications, 71-80, 2021
12021
Engendering self-similarity in Boson field by a natural feedback process
Y Contoyiannis, P Papadopoulos, M Kampitakis, SG Stavrinides, ...
Physica Scripta 96 (12), 125211, 2021
2021
Solitons and Instantons in the inverse {\phi} 4 theory of critical phenomena. A proposal for the violation of causality of tachyonic field
Y Contoyiannis, P Papadopoulos, M Kampitakis, MP Hanias, ...
arXiv preprint arXiv:2005.12212, 2020
2020
Self-Organized Criticality in an Epidemic Spread Model
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, MP Hanias, M Kampitakis, ...
2020
Neurobiological reality simulation through an Artificial Neural Network at criticality
Y Contoyiannis, M Kampitakis
arXiv preprint arXiv:1905.04527, 2019
2019
Self-Similarity and Criticality in the Boson (pions) field produced according to dynamic cascade models
Y Contoyiannis, M Kampitakis
arXiv preprint arXiv:1905.00326, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20