Παρακολούθηση
Danny Hendler
Danny Hendler
Professor of Computer Science, Ben-Gurion University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.bgu.ac.il
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flat combining and the synchronization-parallelism tradeoff
D Hendler, I Incze, N Shavit, M Tzafrir
Proceedings of the twenty-second annual ACM symposium on Parallelism in …, 2010
4112010
A scalable lock-free stack algorithm
D Hendler, N Shavit, L Yerushalmi
Proceedings of the sixteenth annual ACM symposium on Parallelism in …, 2004
2942004
Space-efficient TCAM-based classification using gray coding
A Bremler-Barr, D Hendler
IEEE Transactions on Computers 61 (1), 18-30, 2010
1732010
Laws of order: expensive synchronization in concurrent algorithms cannot be eliminated
H Attiya, R Guerraoui, D Hendler, P Kuznetsov, MM Michael, M Vechev
ACM SIGPLAN Notices 46 (1), 487-498, 2011
1602011
CAR-STM: scheduling-based collision avoidance and resolution for software transactional memory
S Dolev, D Hendler, A Suissa
Proceedings of the twenty-seventh ACM symposium on Principles of distributed …, 2008
1522008
Non-blocking steal-half work queues
D Hendler, N Shavit
Proceedings of the twenty-first annual symposium on Principles of …, 2002
1502002
Detecting malicious powershell commands using deep neural networks
D Hendler, S Kels, A Rubin
Proceedings of the 2018 on Asia conference on computer and communications …, 2018
1022018
Scheduling support for transactional memory contention management
W Maldonado, P Marlier, P Felber, A Suissa, D Hendler, A Fedorova, ...
ACM Sigplan Notices 45 (5), 79-90, 2010
882010
A dynamic-sized nonblocking work stealing deque
D Hendler, Y Lev, M Moir, N Shavit
Distributed Computing 18, 189-207, 2006
842006
Tight RMR lower bounds for mutual exclusion and other problems
H Attiya, D Hendler, P Woelfel
Proceedings of the fortieth annual ACM symposium on Theory of computing, 217-226, 2008
832008
A scalable lock-free stack algorithm
D Hendler, N Shavit, L Yerushalmi
Journal of Parallel and Distributed Computing 70 (1), 1-12, 2010
732010
On the inherent sequentiality of concurrent objects
F Ellen, D Hendler, N Shavit
SIAM Journal on Computing 41 (3), 519-536, 2012
522012
Layered interval codes for TCAM-based classification
A Bremler-Barr, D Hay, D Hendler, B Farber
Proceedings of the 2008 ACM SIGMETRICS international conference on …, 2008
522008
The complexity of obstruction-free implementations
H Attiya, R Guerraoui, D Hendler, P Kuznetsov
Journal of the ACM (JACM) 56 (4), 1-33, 2009
512009
A robust and knot-aware trust-based reputation model
N Gal-Oz, E Gudes, D Hendler
IFIP International Conference on Trust Management, 167-182, 2008
482008
Scalable flat-combining based synchronous queues
D Hendler, I Incze, N Shavit, M Tzafrir
Distributed Computing: 24th International Symposium, DISC 2010, Cambridge …, 2010
462010
Nesting-safe recoverable linearizability: Modular constructions for non-volatile memory
H Attiya, O Ben-Baruch, D Hendler
Proceedings of the 2018 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2018
452018
Recoverable mutual exclusion in sub-logarithmic time
W Golab, D Hendler
Proceedings of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, 211-220, 2017
452017
Lightweight contention management for efficient compare-and-swap operations
D Dice, D Hendler, I Mirsky
European Conference on Parallel Processing, 595-606, 2013
402013
Linear lower bounds on real-world implementations of concurrent objects
FE Fich, D Hendler, N Shavit
46th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS'05), 165-173, 2005
372005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20