Παρακολούθηση
Francis F. Pavloudakis
Francis F. Pavloudakis
Assistant Professor, Department of Mineral Resources Engineering, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A spatial decision support system for the optimal environmental reclamation of open-pit coal mines in Greece
F Pavloudakis, M Galetakis, C Roumpos
International Journal of Mining, Reclamation and Environment 23 (4), 291-303, 2009
782009
Sustainable Rehabilitation of Surface Coal Mining Areas: The Case of Greek Lignite Mines
F Pavloudakis, C Roumpos, E Karlopoulos, N Koukouzas
Energies 13 (15), 3995, 2020
55*2020
Selection of optimal land uses for the reclamation of surface mines by using evolutionary algorithms
I Palogos, M Galetakis, C Roumpos, F Pavloudakis
International Journal of Mining Science and Technology 27 (3), 491-498, 2017
472017
A fuzzy-AHP methodology for Planning the risk management of Natural hazards in surface mining projects
PM Spanidis, C Roumpos, F Pavloudakis
Sustainability 13 (4), 2369, 2021
302021
Chemical characterization and receptor modeling of PM10 in the surroundings of the opencast lignite mines of Western Macedonia, Greece
C Samara, G Argyropoulos, T Grigoratos, Α Kouras, Ε Manoli, ...
Environmental Science and Pollution Research 25, 12206-12221, 2018
282018
A multi-criteria approach for the evaluation of low risk restoration projects in continuous surface lignite mines
PM Spanidis, C Roumpos, F Pavloudakis
Energies 13 (9), 2179, 2020
262020
Utilisation of lignite resources within the context of a changing electricity generation mix
C Roumpos, F Pavloudakis, A Liakoura, D Nalmpanti, K Arampatzis
Proceedings of the 10th Jubilee International Brown Coal Mining Congress …, 2018
262018
Co-combustion characteristics of lignite/woody biomass blends. Reactivity and fusibility assessment
D Vamvuka, E Loukakou, C Avgoustidis, A Stratakis, F Pavloudakis, ...
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 45 …, 2023
202023
Simulation of bulk solids blending in longitudinal stockpiles
FF Pavloudakis, Z Agioutantis
International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment 17 (2 …, 2003
202003
Just transition governance to avoid socio-economic impacts of lignite phase-out: The case of Western Macedonia, Greece
F Pavloudakis, E Karlopoulos, C Roumpos
The Extractive Industries and Society 14, 101248, 2023
152023
The effect of lignite quality variation on the efficiency of on-line ash analyzers
MJ Galetakis, FF Pavloudakis
International Journal of Coal Geology 80 (3-4), 145-156, 2009
152009
Methods and technological improvements for the efficient removal of the overburden hard rock formations at South Field lignite mine, Ptolemais, Greece
K Kavouridis, C Roumpos, M Galetakis, F Pavloudakis
ISCSM Romania, 2008
152008
Evaluation of land reclamation and environmental protection strategies in open-pit lignite mines
F Pavloudakis, C Roumpos
Proc. Intl. Conf. on Advances in Mineral Resources Management and …, 2004
152004
Prediction of the performance of on-line ash analyzers used in the quality control process of a coal mining system
M Galetakis, G Alevizos, F Pavloudakis, C Roumpos, C Kavouridis
Energy Sources, Part A 31 (13), 1115-1130, 2009
142009
Public acceptance of surface mining projects and the determination of the marginal environmental cost
F Pavloudakis, C Roumpos, M Galetakis
International Journal of Mining, Reclamation and Environment 26 (4), 292-308, 2012
132012
Environmental protection and land reclamation works in West Macedonia Lignite Centre in North Greece current practice and future perspectives
C Kavourides, F Pavloudakis, P Filios
SWEMP, 2002
132002
Evaluation of the soil quality on the reclaimed lignite mine land in West Macedonia, Greece
C Papadopoulos, C Gekaa, F Pavloudakis, C Roumpos, S Andreadou
Procedia Earth and Planetary Science 15, 928-932, 2015
122015
Optimal production rate model for a surface lignite mine
C Roumpos, F Pavloudakis, M Galetakis
Proceedings of the 3rd AMIREG International Conference: Assessing the …, 2009
122009
Development of a Software Tool for the Prediction of Coal Blending Efficiency
F Pavloudakis, Z Agioutantis
17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey 675, 681, 2001
92001
Using environmental permits for boosting the environmental performance of large-scale lignite surface mining activities in Greece
FF Pavloudakis, Z Agioutantis
Proceedings America Society of Mining and Reclamation, 785-806, 2008
82008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20