Παρακολούθηση
Kalifou René Traoré
Kalifou René Traoré
Research Data Scientist - German Aerospace Center (DLR) & Technische Universität München (TUM)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dlr.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stable baselines
A Hill, A Raffin, M Ernestus, A Gleave, R Traore, P Dhariwal, C Hesse, ...
https://stable-baselines.readthedocs.io/en/master/, 2018
8512018
DisCoRL: Continual Reinforcement Learning via Policy Distillation
R Traoré, H Caselles-Dupré, T Lesort, T Sun, G Cai, N Díaz-Rodríguez, ...
ICML 2019 - Workshop on Multi-Task and Lifelong Learning, 2019
94*2019
Decoupling feature extraction from policy learning: assessing benefits of state representation learning in goal based robotics
A Raffin, A Hill, KR Traoré, T Lesort, N Díaz-Rodríguez, D Filliat
Workshop on 'Structure & Priors in Reinforcement Learning' at ICLR 2019, 2019
592019
Stable baselines. 2018
A Hill, A Raffin, M Ernestus, A Gleave, A Kanervisto, R Traore, P Dhariwal, ...
Publication Title: GitHub repository 21, 2019
46*2019
S-RL Toolbox: Environments, Datasets and Evaluation Metrics for State Representation Learning
A Raffin, A Hill, R Traoré, T Lesort, N Díaz-Rodríguez, D Filliat
Workshop on 'Deep Reinforcement Learning', NeurIPS 2018, 2018
342018
Fitness Landscape Footprint: A Framework to Compare Neural Architecture Search Problems
KR Traoré, A Camero, XX Zhu
Under Review - Journal, 2021
102021
A Data-driven Approach to Neural Architecture Search Initialization
KR Traoré, A Camero, XX Zhu
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence - Springer - Journal, 2023
32023
Landscape of Neural Architecture Search across sensors: how much do they differ?
KR Traoré, A Camero, XX Zhu
ISPRS 2022 - Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2022
32022
Lessons from the Clustering Analysis of a Search Space: A Centroid-based Approach to Initializing NAS
KR Traore, A Camero, XX Zhu
Workshop on 'Data Science Meets Optimisation' at IJCAI 2021, 2021
22021
HPO: We won’t get fooled again
R Traoré, A Camero, XX Zhu
International Conference on Automated Machine Learning (Late-Breaking Workshop), 2022
12022
We won't get fooled again: when performance metric malfunction affects the landscape of hyperparameter optimization problems.
KR Traoré, A Camero, XX Zhu
International Conference on Optimization and Learning (OLA 2023), 2023
2023
Compact Neural Architecture Search for Local Climate Zones Classification
KR Traoré, A Camero, XX Zhu
ESANN 2021, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12