Παρακολούθηση
Li Liu
Li Liu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synaptic, transcriptional and chromatin genes disrupted in autism
S De Rubeis, X He, AP Goldberg, CS Poultney, K Samocha, AE Cicek, ...
Nature 515 (7526), 209-215, 2014
26562014
Patterns and rates of exonic de novo mutations in autism spectrum disorders
BM Neale, Y Kou, L Liu, A Ma’ayan, KE Samocha, A Sabo, CF Lin, ...
Nature 485 (7397), 242-245, 2012
19962012
Coexpression Networks Implicate Human Midfetal Deep Cortical Projection Neurons in the Pathogenesis of Autism
AJ Willsey, SJ Sanders, M Li, S Dong, AT Tebbenkamp, RA Muhle, ...
Cell 155 (5), 997-1007, 2013
9322013
The autism-associated chromatin modifier CHD8 regulates other autism risk genes during human neurodevelopment
J Cotney, RA Muhle, SJ Sanders, L Liu, AJ Willsey, W Niu, W Liu, L Klei, ...
Nature Communications 6, 2015
3402015
Rare complete knockouts in humans: population distribution and significant role in autism spectrum disorders
ET Lim, S Raychaudhuri, SJ Sanders, C Stevens, A Sabo, DG MacArthur, ...
Neuron 77 (2), 235-242, 2013
2972013
Integrated Model of De Novo and Inherited Genetic Variants Yields Greater Power to Identify Risk Genes
X He, SJ Sanders, L Liu, S De Rubeis, ET Lim, JS Sutcliffe, ...
PLoS genetics 9 (8), e1003671, 2013
2822013
DAWN: a framework to identify autism genes and subnetworks using gene expression and genetics
L Liu, J Lei, SJ Sanders, AJ Willsey, Y Kou, AE Cicek, L Klei, C Lu, X He, ...
Mol Autism 5, 22, 2014
1462014
Analysis of Rare, Exonic Variation amongst Subjects with Autism Spectrum Disorders and Population Controls
L Liu, A Sabo, BM Neale, U Nagaswamy, C Stevens, E Lim, CA Bodea, ...
PLoS genetics 9 (4), e1003443, 2013
1052013
Network assisted analysis to reveal the genetic basis of autism
L Liu, J Lei, K Roeder
The Annals of Applied Statistics 9 (3), 1571-1600, 2015
352015
Rare deleterious mutations of the gene EFR3A in autism spectrum disorders
AR Gupta, M Pirruccello, F Cheng, HJ Kang, TV Fernandez, JM Baskin, ...
Molecular autism 5 (1), 1-14, 2014
282014
Bartlett correctability of empirical likelihood for time series
NH Chan, L Liu
Journal of the Japan Statistical Society 40 (2), 221-238, 2010
122010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11