Παρακολούθηση
Richard Ehrenborg
Richard Ehrenborg
Professor of Mathematics, University of Kentucky
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uky.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On posets and Hopf algebras
R Ehrenborg
advances in mathematics 119 (1), 1-25, 1996
2171996
The Hankel determinant of exponential polynomials
R Ehrenborg
The American Mathematical Monthly 107 (6), 557-560, 2000
2092000
Apolarity and canonical forms for homogeneous polynomials
R Ehrenborg, GC Rota
European Journal of Combinatorics 14 (3), 157-181, 1993
1631993
Coproducts and the cd-index
R Ehrenborg, M Readdy
Journal of Algebraic Combinatorics 8, 273-299, 1998
1151998
Juggling and applications to q-analogues
R Ehrenborg, M Readdy
Discrete Mathematics 157 (1-3), 107-125, 1996
911996
The topology of the independence complex
R Ehrenborg, G Hetyei
European Journal of Combinatorics 27 (6), 906-923, 2006
842006
Monotonicity of the cd-index for polytopes
LJ Billera, R Ehrenborg
Mathematische Zeitschrift 233, 421-441, 2000
722000
Thec-2d-Index of Oriented Matroids
LJ Billera, R Ehrenborg, M Readdy
journal of combinatorial theory, Series A 80 (1), 79-105, 1997
721997
Enumerative properties of Ferrers graphs
R Ehrenborg, S van Willigenburg
Discrete & Computational Geometry 32, 481-492, 2004
662004
The excedance set of a permutation
R Ehrenborg, E Steingrımsson
Advances in Applied Mathematics 24 (3), 284-299, 2000
582000
Affine and toric hyperplane arrangements
R Ehrenborg, M Readdy, M Slone
Discrete & Computational Geometry 41, 481-512, 2009
572009
A combinatorial proof of the log-concavity of the numbers of permutations with k runs
M Bóna, R Ehrenborg
Journal of Combinatorial Theory, Series A 90 (2), 293-303, 2000
512000
The toric ℎ-vectors of partially ordered sets
M Bayer, R Ehrenborg
Transactions of the American Mathematical Society 352 (10), 4515-4531, 2000
482000
A spectral approach to consecutive pattern-avoiding permutations
R Ehrenborg, S Kitaev, P Perry
arXiv preprint arXiv:1009.2119, 2010
402010
Decomposition theorem for the cd-index of Gorenstein* posets
R Ehrenborg, K Karu
Journal of Algebraic Combinatorics 26, 225-251, 2007
392007
Determinants involving q-Stirling numbers
R Ehrenborg
Advances in Applied Mathematics 31 (4), 630-642, 2003
372003
The r-cubical lattice and a generalization of the cd-index
R Ehrenborg, M Readdy
European Journal of Combinatorics 17 (8), 709-725, 1996
371996
The cd-index of zonotopes and arrangements
LJ Billera, R Ehrenborg, M Readdy
Mathematical essays in honor of Gian-Carlo Rota, 23-40, 1998
321998
Inequalities for cd-Indices of Joins and Products of Polytopes
R Ehrenborg, H Fox
Combinatorica 23 (3), 427-452, 2003
312003
Mixed volumes and slices of the cube
R Ehrenborg, M Readdy, E Steingrímsson
Journal of Combinatorial Theory Series A 81 (1), 121-126, 1998
301998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20