Παρακολούθηση
Wenqi Ren
Wenqi Ren
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.sysu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Single image dehazing via multi-scale convolutional neural networks
W Ren, S Liu, H Zhang, J Pan, X Cao, MH Yang
European conference on computer vision, 154-169, 2016
12062016
Benchmarking single-image dehazing and beyond
B Li, W Ren, D Fu, D Tao, D Feng, W Zeng, Z Wang
IEEE Transactions on Image Processing 28 (1), 492-505, 2018
851*2018
Gated fusion network for single image dehazing
W Ren, L Ma, J Zhang, J Pan, X Cao, W Liu, MH Yang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
5412018
An underwater image enhancement benchmark dataset and beyond
C Li, C Guo, W Ren, R Cong, J Hou, S Kwong, D Tao
IEEE Transactions on Image Processing 29, 4376-4389, 2019
4652019
Image deblurring via extreme channels prior
Y Yan, W Ren, Y Guo, R Wang, X Cao
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
2402017
Low-light image enhancement via a deep hybrid network
W Ren, S Liu, L Ma, Q Xu, X Xu, X Cao, J Du, MH Yang
IEEE Transactions on Image Processing 28 (9), 4364-4375, 2019
2062019
Single image super-resolution via a holistic attention network
B Niu, W Wen, W Ren, X Zhang, L Yang, S Wang, K Zhang, X Cao, ...
European conference on computer vision, 191-207, 2020
1942020
Single image deraining: A comprehensive benchmark analysis
S Li, IB Araujo, W Ren, Z Wang, EK Tokuda, RH Junior, R Cesar-Junior, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1872019
Domain adaptation for image dehazing
Y Shao, L Li, W Ren, C Gao, N Sang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
1762020
Single Image Dehazing via Multi-scale Convolutional Neural Networks with Holistic Edges
W Ren, J Pan, H Zhang, X Cao, MH Yang
International Journal of Computer Vision, 1-20, 2019
1572019
Image Deblurring via Enhanced Low Rank Prior
W Ren, X Cao, J Pan, X Guo, W Zuo, MH Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2016
1562016
Sketchnet: Sketch classification with web images
H Zhang, S Liu, C Zhang, W Ren, R Wang, X Cao
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
1152016
Deep video dehazing with semantic segmentation
W Ren, J Zhang, X Xu, L Ma, X Cao, G Meng, W Liu
IEEE transactions on image processing 28 (4), 1895-1908, 2018
992018
Semi-supervised image dehazing
L Li, Y Dong, W Ren, J Pan, C Gao, N Sang, MH Yang
IEEE Transactions on Image Processing 29, 2766-2779, 2019
882019
Underwater image enhancement via medium transmission-guided multi-color space embedding
C Li, S Anwar, J Hou, R Cong, C Guo, W Ren
IEEE Transactions on Image Processing 30, 4985-5000, 2021
812021
Video deblurring via semantic segmentation and pixel-wise non-linear kernel
W Ren, J Pan, X Cao, MH Yang
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1077-1085, 2017
802017
Scene Text Deblurring Using Text-Specific Multiscale Dictionaries
X Cao, W Ren, W Zuo, X Guo, F Hassan
IEEE Transactions on Image Processing 24 (4), 1302-1314, 2015
782015
Advancing image understanding in poor visibility environments: A collective benchmark study
W Yang, Y Yuan, W Ren, J Liu, WJ Scheirer, Z Wang, T Zhang, Q Zhong, ...
IEEE Transactions on Image Processing 29, 5737-5752, 2020
742020
Joint learning of image detail and transmission map for single image dehazing
S Zhang, F He, W Ren, J Yao
The Visual Computer 36 (2), 305-316, 2020
732020
Single image rain removal via a deep decomposition–composition network
S Li, W Ren, J Zhang, J Yu, X Guo
Computer Vision and Image Understanding 186, 48-57, 2019
602019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20