Παρακολούθηση
Zetao Chen
Zetao Chen
Meta Reality Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep Learning Features at Scale for Visual Place Recognition
Z Chen, A Jacobson, N Sunderhauf, B Upcroft, L Liu, C Shen, I Reid, ...
International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2017), 2017
3292017
Convolutional neural network-based place recognition
Z Chen, O Lam, A Jacobson, M Milford
Australasian Conference on Robotics and Automation, 2014, 2014
2822014
Generative OpenMax for Multi-Class Open Set Classification
ZY Ge, S Demyanov, Z Chen, R Garnavi
(BMVC2017) arXiv preprint arXiv:1707.07418, 2017
2752017
weednet: Dense semantic weed classification using multispectral images and mav for smart farming
I Sa, Z Chen, M Popović, R Khanna, F Liebisch, J Nieto, R Siegwart
IEEE robotics and automation letters 3 (1), 588-595, 2017
2612017
WeedMap: A large-scale semantic weed mapping framework using aerial multispectral imaging and deep neural network for precision farming
I Sa, M Popović, R Khanna, Z Chen, P Lottes, F Liebisch, J Nieto, ...
Remote Sensing 10 (9), 1423, 2018
1682018
Only look once, mining distinctive landmarks from convnet for visual place recognition
Z Chen, F Maffra, I Sa, M Chli
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
1182017
A holistic visual place recognition approach using lightweight cnns for significant viewpoint and appearance changes
A Khaliq, S Ehsan, Z Chen, M Milford, K McDonald-Maier
IEEE transactions on robotics 36 (2), 561-569, 2019
1082019
Learning context flexible attention model for long-term visual place recognition
Z Chen, L Liu, I Sa, Z Ge, M Chli
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (4), 4015-4022, 2018
882018
Learning deep descriptors with scale-aware triplet networks
M Keller, Z Chen, F Maffra, P Schmuck, M Chli
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
602018
tolerant place recognition combining 2D and 3D information for UAV navigation
F Maffra, Z Chen, M Chli
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2542-2549, 2018
362018
RatSLAM: Using models of rodent hippocampus for robot navigation and beyond
M Milford, A Jacobson, Z Chen, G Wyeth
Robotics Research: The 16th International Symposium ISRR, 467-485, 2016
342016
Real-time wide-baseline place recognition using depth completion
F Maffra, L Teixeira, Z Chen, M Chli
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (2), 1525-1532, 2019
332019
Fine-grained bird species recognition via hierarchical subset learning
ZY Ge, C McCool, C Sanderson, A Bewley, Z Chen, P Corke
2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 561-565, 2015
262015
Autonomous Multisensor Calibration and Closed‐loop Fusion for SLAM
A Jacobson, Z Chen, M Milford
Journal of Field Robotics 32 (1), 85-122, 2015
262015
Bio-inspired homogeneous multi-scale place recognition
Z Chen, S Lowry, A Jacobson, ME Hasselmo, M Milford
Neural Networks 72, 48-61, 2015
242015
Improving multi-label chest X-ray disease diagnosis by exploiting disease and health labels dependencies
Z Ge, D Mahapatra, X Chang, Z Chen, L Chi, H Lu
Multimedia Tools and Applications 79, 14889-14902, 2020
232020
Distance metric learning for feature-agnostic place recognition
Z Chen, S Lowry, A Jacobson, Z Ge, M Milford
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
232015
Multi-scale bio-inspired place recognition
Z Chen, A Jacobson, UM Erdem, ME Hasselmo, M Milford
2014 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 1895-1901, 2014
202014
An approximate representation of heavy-tailed noise: Bi-parameter cauchy-gaussian mixture model
X Li, Z Chen, S Wang
2008 9th International Conference on Signal Processing, 76-79, 2008
122008
Biologically-inspired visual place recognition with adaptive multiple scales
C Fan, Z Chen, A Jacobson, X Hu, M Milford
Robotics and Autonomous systems 96, 224-237, 2017
112017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20