Παρακολούθηση
Ed H. Chi
Ed H. Chi
Google Research / Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Crowdsourcing user studies with Mechanical Turk
A Kittur, EH Chi, B Suh
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2008
23382008
Want to be retweeted? large scale analytics on factors impacting retweet in twitter network
B Suh, L Hong, P Pirolli, EH Chi
2010 IEEE second international conference on social computing, 177-184, 2010
15802010
A taxonomy of visualization techniques using the data state reference model
EH Chi
IEEE Symposium on Information Visualization 2000. INFOVIS 2000. Proceedings …, 2000
8402000
He says, she says: conflict and coordination in Wikipedia
A Kittur, B Suh, BA Pendleton, EH Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2007
7922007
The case for learned index structures
T Kraska, A Beutel, EH Chi, J Dean, N Polyzotis
Proceedings of the 2018 international conference on management of data, 489-504, 2018
6832018
Tweets from Justin Bieber's heart: the dynamics of the location field in user profiles
B Hecht, L Hong, B Suh, EH Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2011
6402011
Using information scent to model user information needs and actions and the Web
EH Chi, P Pirolli, K Chen, J Pitkow
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2001
6272001
Power of the few vs. wisdom of the crowd: Wikipedia and the rise of the bourgeoisie
A Kittur, E Chi, BA Pendleton, B Suh, T Mytkowicz
World wide web 1 (2), 19, 2007
6262007
Short and tweet: experiments on recommending content from information streams
J Chen, R Nairn, L Nelson, M Bernstein, E Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2010
5642010
System and Method for clustering data objects in a collection
H Schuetze, PL Pirolli, JE Pitkow, EH Chi, J Li
US Patent 6,598,054, 2003
4952003
The singularity is not near: slowing growth of Wikipedia
B Suh, G Convertino, EH Chi, P Pirolli
Proceedings of the 5th international symposium on wikis and open …, 2009
3442009
ScentTrails: Integrating browsing and searching on the Web
C Olston, EH Chi
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 10 (3), 177-197, 2003
3432003
System and method for providing recommendations based on multi-modal user clusters
H Schuetze, JE Pitkow, PL Pirolli, EH Chi, J Li
US Patent 6,567,797, 2003
3382003
An operator interaction framework for visualization systems
EH Chi, JT Riedl
Proceedings IEEE Symposium on Information Visualization (Cat. No. 98TB100258 …, 1998
3311998
System and method for quantitatively representing data objects in vector space
H Schuetze, FR Chen, PL Pirolli, JE Pitkow, EH Chi, J Li, U Gargi
US Patent 6,922,699, 2005
3232005
The scent of a site: A system for analyzing and predicting information scent, usage, and usability of a web site
EH Chi, P Pirolli, J Pitkow
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2000
3082000
Data decisions and theoretical implications when adversarially learning fair representations
A Beutel, J Chen, Z Zhao, EH Chi
arXiv preprint arXiv:1707.00075, 2017
3042017
Modeling task relationships in multi-task learning with multi-gate mixture-of-experts
J Ma, Z Zhao, X Yi, J Chen, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2018
2952018
Towards a model of understanding social search
BM Evans, EH Chi
Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2008
2952008
Visualizing the evolution of web ecologies
EH Chi, J Pitkow, J Mackinlay, P Pirolli, R Gossweiler, SK Card
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1998
2861998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20