Παρακολούθηση
Ed H. Chi
Ed H. Chi
Google Research / Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Crowdsourcing user studies with Mechanical Turk
A Kittur, EH Chi, B Suh
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2008
24222008
Want to be retweeted? large scale analytics on factors impacting retweet in twitter network
B Suh, L Hong, P Pirolli, EH Chi
2010 IEEE second international conference on social computing, 177-184, 2010
16882010
A taxonomy of visualization techniques using the data state reference model
EH Chi
IEEE Symposium on Information Visualization 2000. INFOVIS 2000. Proceedings …, 2000
8722000
The case for learned index structures
T Kraska, A Beutel, EH Chi, J Dean, N Polyzotis
Proceedings of the 2018 international conference on management of data, 489-504, 2018
8622018
He says, she says: conflict and coordination in Wikipedia
A Kittur, B Suh, BA Pendleton, EH Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2007
8262007
Tweets from Justin Bieber's heart: the dynamics of the location field in user profiles
B Hecht, L Hong, B Suh, EH Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2011
6682011
Power of the few vs. wisdom of the crowd: Wikipedia and the rise of the bourgeoisie
A Kittur, E Chi, BA Pendleton, B Suh, T Mytkowicz
World wide web 1 (2), 19, 2007
6402007
Using information scent to model user information needs and actions and the Web
EH Chi, P Pirolli, K Chen, J Pitkow
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2001
6392001
Short and tweet: experiments on recommending content from information streams
J Chen, R Nairn, L Nelson, M Bernstein, E Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2010
5752010
Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models
J Wei, X Wang, D Schuurmans, M Bosma, E Chi, Q Le, D Zhou
arXiv preprint arXiv:2201.11903, 2022
5692022
Modeling task relationships in multi-task learning with multi-gate mixture-of-experts
J Ma, Z Zhao, X Yi, J Chen, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2018
5222018
System and Method for clustering data objects in a collection
H Schuetze, PL Pirolli, JE Pitkow, EH Chi, J Li
US Patent 6,598,054, 2003
5052003
Data decisions and theoretical implications when adversarially learning fair representations
A Beutel, J Chen, Z Zhao, EH Chi
arXiv preprint arXiv:1707.00075, 2017
3742017
Lamda: Language models for dialog applications
R Thoppilan, D De Freitas, J Hall, N Shazeer, A Kulshreshtha, HT Cheng, ...
arXiv preprint arXiv:2201.08239, 2022
3662022
Top-k off-policy correction for a REINFORCE recommender system
M Chen, A Beutel, P Covington, S Jain, F Belletti, EH Chi
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and …, 2019
3612019
The singularity is not near: slowing growth of Wikipedia
B Suh, G Convertino, EH Chi, P Pirolli
Proceedings of the 5th international symposium on wikis and open …, 2009
3472009
ScentTrails: Integrating browsing and searching on the Web
C Olston, EH Chi
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 10 (3), 177-197, 2003
3472003
System and method for quantitatively representing data objects in vector space
H Schuetze, FR Chen, PL Pirolli, JE Pitkow, EH Chi, J Li, U Gargi
US Patent 6,922,699, 2005
3432005
System and method for providing recommendations based on multi-modal user clusters
H Schuetze, JE Pitkow, PL Pirolli, EH Chi, J Li
US Patent 6,567,797, 2003
3422003
An operator interaction framework for visualization systems
EH Chi, JT Riedl
Proceedings IEEE Symposium on Information Visualization (Cat. No. 98TB100258 …, 1998
3401998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20