Παρακολούθηση
Izzat Alsmadi: IEEE Senior member
Izzat Alsmadi: IEEE Senior member
Texas A&M San Antonio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tamusa.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Security of Software Defined Networks: A Survey
I Alsmadi, D Xu
Computers & Security 53 (In Press), 79:108, 2015
1942015
Machine learning approaches to IoT security: A systematic literature review
R Ahmad, I Alsmadi
Internet of Things 14, 100365, 2021
1692021
Clustering and classification of email contents
I Alsmadi, I Alhami
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 27 (1), 46-57, 2015
1572015
Lexicon-based sentiment analysis of Arabic tweets
M Al-Ayyoub, SB Essa, I Alsmadi
International Journal of Social Network Mining 2 (2), 101-114, 2015
1472015
Studying the impact of using multimedia interactive programs on children's ability to learn basic math skills
S Nusir, I Alsmadi, M Al-Kabi, F Sharadgah
E-learning and Digital Media 10 (3), 305-319, 2013
1142013
Opinion mining and analysis for Arabic language
MN Al-Kabi, AH Gigieh, IM Alsmadi, HA Wahsheh, MM Haidar
IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications …, 2014
1022014
Studying the Impact of Using Multimedia Interactive Programs at Children Ability to Learn Basic Math Skills.
S Nusir, I Alsmadi, M Al-Kabi, F Sharadgah
Acta Didactica Napocensia 5 (2), 17-32, 2012
962012
A novel root based Arabic stemmer
MN Al-Kabi, SA Kazakzeh, BMA Ata, SA Al-Rababah, IM Alsmadi
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 27 (2), 94-103, 2015
842015
Identifying cyber-attacks on software defined networks: An inference-based intrusion detection approach
A AlEroud, I Alsmadi
Journal of Network and Computer Applications 80, 152-164, 2017
822017
An opinion analysis tool for colloquial and standard Arabic
M Al-Kabi, A Gigieh, I Alsmadi, H Wahsheh, M Haidar
The Fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
632013
Deep reinforcement and transfer learning for abstractive text summarization: A review
A Alomari, N Idris, AQM Sabri, I Alsmadi
Computer Speech & Language 71, 101276, 2022
612022
Designing an interactive multimedia learning system for the children of primary schools in Jordan
S Nusir, I Alsmadi, M Al-Kabi, F Shardqah
2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 45-51, 2011
542011
A prototype for a standard arabic sentiment analysis corpus.
M Al-Kabi, M Al-Ayyoub, I Alsmadi, H Wahsheh
Int. Arab J. Inf. Technol. 13 (1A), 163-170, 2016
522016
How many bots in Russian troll tweets?
I Alsmadi, MJ O'Brien
Information Processing & Management 57 (6), 102303, 2020
502020
The effect of stemming on Arabic text classification: An empirical study
A Wahbeh, M Al-Kabi, Q Al-Radaideh, E Al-Shawakfa, I Alsmadi
International Journal of Information Retrieval Research (IJIRR) 1 (3), 54-70, 2011
502011
Arabic/English sentiment analysis: an empirical study
M Al-Kabi, NM Al-Qudah, I Alsmadi, M Dabour, H Wahsheh
The Fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
472013
Impact of programming features on code readability
Y Tashtoush, Z Odat, IM Alsmadi, M Yatim
472013
Sentiment analysis of arabic social media content: a comparative study
RT Khasawneh, HA Wahsheh, MN Al-Kabi, IM Alsmadi
8th International Conference for Internet Technology and Secured …, 2013
452013
Evaluating network test scenarios for network simulators systems
A Zarrad, I Alsmadi
International Journal of Distributed Sensor Networks 13 (10), 1550147717738216, 2017
412017
Evaluating web accessibility metrics for Jordanian universities
IW Kamal, IM Alsmadi, HA Wahsheh, MN Al-Kabi
International Journal of Advanced Computer Science and Applications 7 (7 …, 2016
402016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20