Παρακολούθηση
George Dassios
George Dassios
Professor of Applied Mathematics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Low frequency scattering
G Dassios, R Kleinman
Oxford University Press, 2000
2982000
Ellipsoidal harmonics: theory and applications
G Dassios
Cambridge University Press, 2012
1232012
Generalized eigenfunctions and complete semiseparable solutions for Stokes flow in spheroidal coordinates
G Dassios, M Hadjinicolaou, AC Payatakes
Quarterly of Applied Mathematics 52 (1), 157-191, 1994
931994
Analytic expansion of the EEG lead field for realistic volume conductors
G Nolte, G Dassios
Physics in Medicine & Biology 50 (16), 3807, 2005
852005
Magnetoencephalography in ellipsoidal geometry
G Dassios, F Kariotou
Journal of Mathematical Physics 44 (1), 220-241, 2003
762003
Stokes flow in spheroidal particle-in-cell models with rappel and Kuwabara boundary conditions
G Dassios, M Hadjinicolaou, FA Coutelieris, AC Payatakes
International Journal of Engineering Science 33 (10), 1465-1490, 1995
751995
On the non-uniqueness of the inverse MEG problem
G Dassios, AS Fokas, F Kariotou
Inverse Problems 21 (2), L1, 2005
722005
The low-frequency theory of elastic wave scattering
G Dassios, K Kiriaki
Quarterly of applied mathematics 42 (2), 225-248, 1984
721984
Tackling magnetoencephalography with particle swarm optimization
KE Parsopoulos, F Kariotou, G Dassios, MN Vrahatis
International Journal of Bio-Inspired Computation 1 (1-2), 32-49, 2009
692009
Electric and magnetic activity of the brain in spherical and ellipsoidal geometry
G Dassios
Mathematical Modeling in Biomedical Imaging I, 133-202, 2009
622009
Equipartition of energy in linearized 3-d viscoelasticity
G Dassios, F Zafiropoulos
Quarterly of applied mathematics 48 (4), 715-730, 1990
621990
Point source excitation in direct and inverse scattering: the soft and the hard small sphere
G Dassios, G Kamvyssas
IMA journal of applied mathematics 55 (1), 67-84, 1995
611995
Elastic herglotz functions
G Dassios, Z Rigou
SIAM Journal on Applied Mathematics 55 (5), 1345-1361, 1995
591995
Dissipation rates and partition of energy in thermoelasticity
G Dassios, M Grillakis
Archive for rational mechanics and analysis 87 (1), 49-91, 1984
591984
On the complementarity of electroencephalography and magnetoencephalography
G Dassios, AS Fokas, D Hadjiloizi
Inverse Problems 23 (6), 2541, 2007
542007
The basic elliptic equations in an equilateral triangle
G Dassios, AS Fokas
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2005
542005
Electro-magneto-encephalography for a three-shell model: dipoles and beyond for the spherical geometry
G Dassios, AS Fokas
Inverse Problems 25 (3), 035001, 2009
532009
On Kelvin inversion and low-frequency scattering
G Dassios, RE Kleinman
SIAM review 31 (4), 565-585, 1989
461989
On the scattering amplitudes for elastic waves
G Dassios, K Kiriaki, D Polyzos
Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik ZAMP 38 (6), 856-873, 1987
451987
Estimates for the electric field in the presence of adjacent perfectly conducting spheres
H Ammari, G Dassios, H Kang, M Lim
Quarterly of applied mathematics 65 (2), 339-355, 2007
412007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20