Παρακολούθηση
Eleni Constantinou
Eleni Constantinou
Assistant Professor, University of Cyprus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucy.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the impact of security vulnerabilities in the npm package dependency network
A Decan, T Mens, E Constantinou
Proceedings of the 15th international conference on mining software …, 2018
2492018
An empirical analysis of technical lag in npm package dependencies
A Zerouali, E Constantinou, T Mens, G Robles, J González-Barahona
International conference on software reuse, 95-110, 2018
912018
On the evolution of technical lag in the npm package dependency network
A Decan, T Mens, E Constantinou
2018 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2018
902018
On the abandonment and survival of open source projects: An empirical investigation
G Avelino, E Constantinou, MT Valente, A Serebrenik
2019 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and …, 2019
832019
An empirical comparison of developer retention in the RubyGems and npm software ecosystems
E Constantinou, T Mens
Innovations in Systems and Software Engineering 13, 101-115, 2017
672017
Socio-Technical Evolution of the Ruby Ecosystem in GitHub
E Constantinou, T Mens
Proceedings of the 24th IEEE International Conference on Software Analysis …, 2017
602017
A formal framework for measuring technical lag in component repositories—and its application to npm
A Zerouali, T Mens, J Gonzalez‐Barahona, A Decan, E Constantinou, ...
Journal of Software: Evolution and Process 31 (8), e2157, 2019
472019
Identifying developers' expertise in social coding platforms
E Constantinou, GM Kapitsaki
2016 42th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced …, 2016
432016
Layer assessment of object-oriented software: A metric facilitating white-box reuse
G Kakarontzas, E Constantinou, A Ampatzoglou, I Stamelos
Journal of Systems and Software 86 (2), 349-366, 2013
342013
Landmark selection for spectral clustering based on Weighted PageRank
D Rafailidis, E Constantinou, Y Manolopoulos
Future generation computer systems 68, 465-472, 2017
212017
Towards open source software system architecture recovery using design metrics
E Constantinou, G Kakarontzas, I Stamelos
2011 15th Panhellenic Conference on Informatics, 166-170, 2011
212011
Identifying bot activity in github pull request and issue comments
M Golzadeh, A Decan, E Constantinou, T Mens
2021 IEEE/ACM Third International Workshop on Bots in Software Engineering …, 2021
202021
Architectural stability and evolution measurement for software reuse
E Constantinou, I Stamelos
Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1580-1585, 2015
162015
“With a little help from new friends”: Boosting information cascades in social networks based on link injection
D Rafailidis, A Nanopoulos, E Constantinou
Journal of systems and software 98, 1-8, 2014
152014
Quantifying reuse in OSS: A large-scale empirical study
E Constantinou, A Ampatzoglou, I Stamelos
International Journal of Open Source Software and Processes (IJOSSP) 5 (3), 1-19, 2014
152014
Human, bot or both? A study on the capabilities of classification models on mixed accounts
N Cassee, C Kitsanelis, E Constantinou, A Serebrenik
2021 IEEE international conference on software maintenance and evolution …, 2021
142021
A longitudinal analysis of bug handling across eclipse releases
Z Abou Khalil, E Constantinou, T Mens, L Duchien, C Quinton
2019 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2019
142019
Developers Expertise and Roles on Software Technologies
E Constantinou, G Kapitsaki
23rd Asia-Pasific Software Engineering Conference (APSEC), 2016
122016
An automated approach for noise identification to assist software architecture recovery techniques
E Constantinou, G Kakarontzas, I Stamelos
Journal of Systems and Software 107, 142-157, 2015
122015
Extracting reusable components: A semi-automated approach for complex structures
E Constantinou, A Naskos, G Kakarontzas, I Stamelos
Information Processing Letters 115 (3), 414-417, 2015
122015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20