Παρακολούθηση
Fabio Ciravegna
Fabio Ciravegna
Full Professor at University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic annotation for knowledge management: Requirements and a survey of the state of the art
V Uren, P Cimiano, J Iria, S Handschuh, M Vargas-Vera, E Motta, ...
Journal of Web Semantics 4 (1), 14-28, 2006
7632006
S-cream—semi-automatic creation of metadata
S Handschuh, S Staab, F Ciravegna
Knowledge Engineering and Knowledge Management: Ontologies and the Semantic …, 2002
5202002
MnM: Ontology driven semi-automatic and automatic support for semantic markup
M Vargas-Vera, E Motta, J Domingue, M Lanzoni, A Stutt, F Ciravegna
Knowledge Engineering and Knowledge Management: Ontologies and the Semantic …, 2002
4722002
Adaptive information extraction from text by rule induction and generalisation
F Ciravegna
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2001), 2001
3842001
A comparative evaluation of term recognition algorithms.
Z Zhang, J Iria, C Brewster, F Ciravegna
LREC 5, 2008
2382008
Learning to harvest information for the semantic web
F Ciravegna, S Chapman, A Dingli, Y Wilks
The Semantic Web: Research and Applications: First European Semantic Web …, 2004
1912004
User-system cooperation in document annotation based on information extraction
F Ciravegna, A Dingli, D Petrelli, Y Wilks
Knowledge Engineering and Knowledge Management: Ontologies and the Semantic …, 2002
1902002
Hybrid search: Effectively combining keywords and semantic searches
R Bhagdev, S Chapman, F Ciravegna, V Lanfranchi, D Petrelli
European Semantic Web Conference 2008, 2008
1702008
Designing adaptive information extraction for the semantic web in amilcare
F Ciravegna, Y Wilks
Annotation for the Semantic Web. IOS Press, Amsterdam, 84, 2003
1552003
LP2, an adaptive algorithm for information extraction from web-related texts
F Ciravegna
In Proceedings of the IJCAI-2001 Workshop on Adaptive Text Extraction and Mining, 2001
1462001
Automatic semantic annotation using unsupervised information extraction and integration
A Dingli, F Ciravegna, Y Wilks
CEUR-WS. org, 2003
1152003
User-centred ontology learning for knowledge management
C Brewster, F Ciravegna, Y Wilks
Natural Language Processing and Information Systems: 6th International …, 2002
1132002
Real-time detection, tracking, and monitoring of automatically discovered events in social media
M Osborne, S Moran, R McCreadie, A Von Lunen, M Sykora, E Cano, ...
Proceedings of 52nd annual meeting of the association for computational …, 2014
1082014
Image annotation with photocopain
M Tuffield, S Harris, DP Dupplaw, A Chakravarthy, C Brewster, N Gibbins, ...
1022006
Recent advances in methods of lexical semantic relatedness–a survey
Z Zhang, AL Gentile, F Ciravegna
Natural Language Engineering 19 (4), 411-479, 2013
1012013
Evaluating machine learning for information extraction
N Ireson, F Ciravegna, ME Califf, D Freitag, N Kushmerick, A Lavelli
Proceedings of the 22nd international conference on Machine learning, 345-352, 2005
922005
A theory-based online health behaviour intervention for new university students (U@ Uni): results from a randomised controlled trial
T Epton, P Norman, AS Dadzie, PR Harris, TL Webb, P Sheeran, ...
BMC Public Health 14 (1), 1-13, 2014
912014
Integrating information to bootstrap information extraction from web sites
F Ciravegna, A Dingli, D Guthrie, Y Wilks
International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2005
782005
Background and foreground knowledge in dynamic ontology construction: Viewing text as knowledge maintenance
C Brewster, F Ciravegna, Y Wilks
Proceedings of the Semantic Web Workshop, 2003
742003
Citizens' observatories for situation awareness in flooding
V Lanfranchi, SN Wrigley, N Ireson, U Wehn, F Ciravegna
ISCRAM 2014 Conference Proceedings-11th International Conference on …, 2014
662014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20