Rafa Gálvez Vizcaíno
Rafa Gálvez Vizcaíno
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inside Job: Applying Traffic Analysis to Measure Tor from Within.
R Jansen, M Juarez, R Galvez, T Elahi, C Diaz
NDSS, 2018
472018
The odyssey: Modeling privacy threats in a brave new world
R Galvez, S Gurses
2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW), 87-94, 2018
102018
Poster: Fingerprinting hidden service circuits from a tor middle relay
M Juarez, T Elahi, R Jansen, C Diaz, R Galvez, M Wright
Proceedings of IEEE S&P, 2017
32017
Beyond federated learning: On confidentiality-critical machine learning applications in industry
W Zellinger, V Wieser, M Kumar, D Brunner, N Shepeleva, R Gálvez, ...
Procedia Computer Science 180, 734-743, 2021
12021
Profiling Tor Users with Unsupervised Learning Techniques
R Gálvez, M Juarez, C Diaz
INFER 2016, 16, 2016
12016
Less is More: A privacy-respecting Android malware classifier using Federated Learning
R Gâlvez, V Moonsamy, C Diaz
arXiv preprint arXiv:2007.08319, 2020
2020
Caracterización analítica de segmentos del habla mediante clustering de vectores de coeficientes cepstrales
R Gálvez Vizcaíno
Universidad Carlos III de Madrid, 2014
2014
Position paper: On engineering AI agents for privacy
R Gálvez, S Gürses
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8