Παρακολούθηση
Lester Lasrado
Lester Lasrado
Kristiania University College, Copenhagen Business School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cbs.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Maturity models development in is research: a literature review
LA Lasrado, R Vatrapu, KN Andersen
IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in …, 2015
772015
Crowdfunding in Finland: a new alternative disruptive funding instrument for businesses
LA Lasrado, A Lugmayr
Proceedings of International Conference on Making Sense of Converging Media, 194, 2013
552013
TOWARDS A MATURITY MODELING APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF INDUSTRIAL INTERNET
K Menon, H Kärkkäinen, LA and Lasrado
Pacific Asia Conference on Information Systems 20, 2016
392016
A Set Theoretical Approach to Maturity Models: Guidelines and Demonstration
L Lasrado, R Vatrapu, KN Andersen
International Conference on Information Systems (ICIS) 2016 PROCEEDINGS, 2016
29*2016
Analysing the role of crowdfunding in entrepreneurial ecosystems: a social media event study of two competing product launches
K Menon, H Karkkainen, J Jussila, J Huhtamäki, RR Mukkamala, ...
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 33 (4), 575-606, 2018
25*2018
Approach for investigating crowdfunding campaigns with platform data: case Indiegogo
J Huhtamäki, L Lasrado, K Menon, H Kärkkäinen, J Jussila
Proceedings of the 19th International Academic Mindtrek Conference, 183-190, 2015
162015
Equity crowdfunding-A finnish case study
LA Lasrado, A Lugmayr
2014 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2014
162014
A Methodological Demonstration of Set-Theoretical Approach to Social Media Maturity Models Using Necessary Condition Analysis
L Lasrado, R Vatrapu, K Normann
Proceedings of the 20th Pacific Asia Conference on Information Systems, 2016
9*2016
Academic Procrastination and Online Learning During the COVID-19 Pandemic
J Melgaard, R Monir, LA Lasrado, A Fagerstrøm
Procedia computer science 196, 117-124, 2022
42022
Whose Maturity is IT Anyway? The Influence of Different Quantitative Methods on the Design and Assessment of Maturity Models.
LA Lasrado, R Vatrapu, RR Mukkamala
ECIS, 2017
42017
Management and leadership: The future in a networked business economy
LA Lasrado
22014
Sharing Is Caring–Design and Demonstration of a Data Privacy Tool for Interorganizational Transfer of Data
A Hussain, LA Lasrado, RR Mukkamala, U Tanveer
Procedia Computer Science 181, 394-402, 2021
12021
Towards a Pay-Per-X Maturity Model for Equipment Manufacturing Companies
J Schroderus, LA Lasrado, K Menon, H Kärkkäinen
Procedia Computer Science 196, 226-234, 2022
2022
Blockchain-enabled Sustainability Labeling in the Fashion Industry
AMR Remme, SM Stange, A Fagerstrøm, LA Lasrado
Procedia Computer Science 196, 280-287, 2022
2022
How do we React to Fakes? An Exploratory Study of Sensemaking on Twitter
S Bemgal, J George, L Lasrado, N Berente
International Conference of Information Systems (ICIS), 2020
2020
Omnichannel Marketing. Facts & Figures. Denmark 2017: A Snapshot of the Status of Omnichannel Marketing Efforts in Pursuing Customer Centric Communication
JF Kjær, CK Jacobsen, SB Herdel, R Houlind, LA Lasrado
Networked Business Initiative, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16