Παρακολούθηση
Weiming Xiang
Weiming Xiang
Associate Professor, School of Computer and Cyber Sciences, Augusta University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα augusta.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stabilization of switched continuous-time systems with all modes unstable via dwell time switching
W Xiang, J Xiao
Automatica 50 (3), 940-945, 2014
4232014
Output reachable set estimation and verification for multilayer neural networks
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE transactions on neural networks and learning systems 29 (11), 5777-5783, 2018
3512018
NNV: the neural network verification tool for deep neural networks and learning-enabled cyber-physical systems
HD Tran, X Yang, D Manzanas Lopez, P Musau, LV Nguyen, W Xiang, ...
International Conference on Computer Aided Verification, 3-17, 2020
2782020
Stability analysis and L1-gain characterization for switched positive systems under dwell-time constraint
W Xiang, J Lam, J Shen
Automatica 85, 1-8, 2017
2082017
Star-based reachability analysis of deep neural networks
HD Tran, D Manzanas Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, ...
Formal Methods–The Next 30 Years: Third World Congress, FM 2019, Porto …, 2019
1952019
H∞ finite-time control for switched nonlinear discrete-time systems with norm-bounded disturbance
W Xiang, J Xiao
Journal of the Franklin Institute 348 (2), 331-352, 2011
1762011
Verification of deep convolutional neural networks using imagestars
HD Tran, S Bak, W Xiang, TT Johnson
International conference on computer aided verification, 18-42, 2020
1352020
Reachable set computation and safety verification for neural networks with relu activations
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
arXiv preprint arXiv:1712.08163, 2017
1292017
Necessary and sufficient condition for stability of switched uncertain linear systems under dwell-time constraint
W Xiang
IEEE Transactions on Automatic Control 61 (11), 3619-3624, 2016
1172016
Verification for machine learning, autonomy, and neural networks survey
W Xiang, P Musau, AA Wild, DM Lopez, N Hamilton, X Yang, J Rosenfeld, ...
arXiv preprint arXiv:1810.01989, 2018
1112018
On equivalence of two stability criteria for continuous-time switched systems with dwell time constraint
W Xiang
Automatica 54, 36-40, 2015
932015
Robust observer design for nonlinear uncertain switched systems under asynchronous switching
W Xiang, J Xiao, MN Iqbal
Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 6 (1), 754-773, 2012
872012
Reachable set estimation for neural network control systems: A simulation-guided approach
W Xiang, HD Tran, X Yang, TT Johnson
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 32 (5), 1821-1830, 2020
862020
Reachable set estimation and safety verification for piecewise linear systems with neural network controllers
W Xiang, HD Tran, JA Rosenfeld, TT Johnson
2018 Annual American Control Conference (ACC), 1574-1579, 2018
762018
Reachability analysis and safety verification for neural network control systems
W Xiang, TT Johnson
arXiv preprint arXiv:1805.09944, 2018
732018
Output reachable set estimation for switched linear systems and its application in safety verification
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Automatic Control 62 (10), 5380-5387, 2017
732017
Finite-time stability and stabilisation for switched linear systems
W Xiang, J Xiao
International Journal of Systems Science 44 (2), 384-400, 2013
732013
Event-Triggered Control of Continuous-Time Switched Linear Systems
W Xiang, TT Johnson
IET Control Theory & Applications 11 (11), 1694 - 1703, 2018
692018
Robust exponential stability and disturbance attenuation for discrete-time switched systems under arbitrary switching
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Automatic Control 63 (5), 1450-1456, 2017
662017
Stability analysis of switched systems under dynamical dwell time control approach
ZR Xiang, WM Xiang
International Journal of Systems Science 40 (4), 347-355, 2009
622009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20