Παρακολούθηση
Bernd Simeon
Bernd Simeon
Professor für Mathematik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mathematik.uni-kl.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A hierarchical approach to adaptive local refinement in isogeometric analysis
AV Vuong, C Giannelli, B Jüttler, B Simeon
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 (49-52), 3554-3567, 2011
5122011
Adaptive isogeometric analysis by local h-refinement with T-splines
MR Dörfel, B Jüttler, B Simeon
Computer methods in applied mechanics and engineering 199 (5-8), 264-275, 2010
5042010
Pantograph and catenary dynamics: a benchmark problem and its numerical solution
M Arnold, B Simeon
Applied Numerical Mathematics 34 (4), 345-362, 2000
1942000
Swept volume parameterization for isogeometric analysis
M Aigner, C Heinrich, B Jüttler, E Pilgerstorfer, B Simeon, AV Vuong
IMA international conference on mathematics of surfaces, 19-44, 2009
1572009
Isogeometric Reissner–Mindlin shell analysis with exactly calculated director vectors
W Dornisch, S Klinkel, B Simeon
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 253, 491-504, 2013
1482013
Differential-algebraic equations in vehicle system dynamics
B Simeon, C Führer, P Rentrop
Surv. Math. Ind., 1-37, 1991
1431991
THB-splines: An effective mathematical technology for adaptive refinement in geometric design and isogeometric analysis
C Giannelli, B Jüttler, SK Kleiss, A Mantzaflaris, B Simeon, J Špeh
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 299, 337-365, 2016
1282016
Computational flexible multibody dynamics
B Simeon
A Differential-Algebraic Approach. Differential-Algebraic Equations Forum …, 2013
1232013
Isogeometric analysis of nonlinear Euler–Bernoulli beam vibrations
O Weeger, U Wever, B Simeon
Nonlinear Dynamics 72 (4), 813-835, 2013
952013
On Lagrange multipliers in flexible multibody dynamics
B Simeon
Computer methods in applied mechanics and engineering 195 (50-51), 6993-7005, 2006
942006
ISOGAT: A 2D tutorial MATLAB code for Isogeometric Analysis
AV Vuong, C Heinrich, B Simeon
Computer Aided Geometric Design 27 (8), 644-655, 2010
842010
The Drazin inverse in multibody system dynamics
B Simeon, C Führer, P Rentrop
Numerische Mathematik 64 (1), 521-539, 1993
841993
A nonlinear truck model and its treatment as a multibody system
B Simeon, F Grupp, C Führer, P Rentrop
Journal of Computational and Applied Mathematics 50 (1-3), 523-532, 1994
821994
Solving constrained mechanical systems by the family of Newmark and α‐methods
C Lunk, B Simeon
ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte …, 2006
712006
Differential-algebraic equations forum
A Ilchmann, T Reis, L Biegler, S Campbell, C Führer, R März, S Trenn, ...
Springer, 2013
672013
MBSPACK-Numerical integration software for constrained mechanical motion
B Simeon
Surveys on Mathematics for Industry 5 (3), 169-201, 1995
591995
Fundamental aspects of shape optimization in the context of isogeometric analysis
D Fußeder, B Simeon, AV Vuong
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 286, 313-331, 2015
572015
On the use of modal derivatives for nonlinear model order reduction
O Weeger, U Wever, B Simeon
International Journal for Numerical Methods in Engineering 108 (13), 1579-1602, 2016
562016
Coupling DAEs and PDEs for simulating the interaction of pantograph and catenary
B Simeon, M Arnold
Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems 6 (2), 129-144, 2000
552000
Runge–Kutta methods in elastoplasticity
J Büttner, B Simeon
Applied Numerical Mathematics 41 (4), 443-458, 2002
522002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20