Παρακολούθηση
Jean-Christophe Filliâtre
Jean-Christophe Filliâtre
CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lri.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Why3—where programs meet provers
JC Filliâtre, A Paskevich
European symposium on programming, 125-128, 2013
6012013
The Why/Krakatoa/Caduceus platform for deductive program verification
JC Filliâtre, C Marché
International Conference on Computer Aided Verification, 173-177, 2007
4942007
Why3: Shepherd your herd of provers
F Bobot, JC Filliâtre, C Marché, A Paskevich
Boogie 2011: First International Workshop on Intermediate Verification …, 2011
3602011
The Coq proof assistant reference manual: Version 6.1
B Barras, S Boutin, C Cornes, J Courant, JC Filliatre, E Gimenez, ...
Inria, 1997
2971997
Multi-prover verification of C programs
JC Filliâtre, C Marché
International conference on formal engineering methods, 15-29, 2004
2922004
Acsl: Ansi c specification language
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
CEA-LIST, Saclay, France, Tech. Rep. v1 2, 2008
2022008
Acsl: Ansi c specification language
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
CEA-LIST, Saclay, France, Tech. Rep. v1 2, 2008
2022008
Acsl: Ansi c specification language
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
CEA-LIST, Saclay, France, Tech. Rep. v1 2, 2008
2022008
ICS: Integrated Canonizer and Solver?
JC Filliâtre, S Owre, N Shankar
International Conference on Computer Aided Verification, 246-249, 2001
1822001
Verification of non-functional programs using interpretations in type theory
JC Filliâtre
Journal of Functional Programming 13 (4), 709-745, 2003
1462003
Why: a multi-language multi-prover verification tool
JC Filliâtre
1452003
Formal verification of floating-point programs
S Boldo, JC Filliâtre
18th IEEE Symposium on Computer Arithmetic (ARITH'07), 187-194, 2007
1242007
Acsl: Ansi
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
ISO C specification language, 2008
1172008
The Coq proof assistant reference manual
B Barras, S Boutin, C Cornes, J Courant, Y Coscoy, D Delahaye, ...
INRIA, version 6 (11), 1999
1101999
Combining Coq and Gappa for certifying floating-point programs
S Boldo, JC Filliâtre, G Melquiond
International Conference on Intelligent Computer Mathematics, 59-74, 2009
972009
Wave equation numerical resolution: a comprehensive mechanized proof of a C program
S Boldo, F Clément, JC Filliâtre, M Mayero, G Melquiond, P Weis
Journal of Automated Reasoning 50 (4), 423-456, 2013
922013
Type-safe modular hash-consing
JC Filliâtre, S Conchon
Proceedings of the 2006 Workshop on ML, 12-19, 2006
852006
Deductive software verification
JC Filliâtre
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 13 (5), 397-403, 2011
812011
The spirit of ghost code
JC Filliâtre, L Gondelman, A Paskevich
Formal Methods in System Design 48 (3), 152-174, 2016
762016
Functors for proofs and programs
JC Filliâtre, P Letouzey
European Symposium on Programming, 370-384, 2004
692004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20