Παρακολούθηση
Jean-Christophe Filliâtre
Jean-Christophe Filliâtre
CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lri.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Why3—where programs meet provers
JC Filliâtre, A Paskevich
Programming Languages and Systems: 22nd European Symposium on Programming …, 2013
6302013
The Why/Krakatoa/Caduceus Platform for Deductive Program Verification: (Tool Paper)
JC Filliâtre, C Marché
Computer Aided Verification: 19th International Conference, CAV 2007, Berlin …, 2007
4952007
Why3: Shepherd your herd of provers
F Bobot, JC Filliâtre, C Marché, A Paskevich
Boogie 2011: First International Workshop on Intermediate Verification …, 2011
3672011
The Coq proof assistant reference manual: Version 6.1
B Barras, S Boutin, C Cornes, J Courant, JC Filliatre, E Gimenez, ...
Inria, 1997
3051997
Multi-prover verification of C programs
JC Filliâtre, C Marché
Formal Methods and Software Engineering: 6th International Conference on …, 2004
3002004
Acsl: Ansi c specification language
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
CEA-LIST, Saclay, France, Tech. Rep. v1 2, 2008
2052008
Acsl: Ansi c specification language
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
CEA-LIST, Saclay, France, Tech. Rep. v1 2, 2008
2052008
Acsl: Ansi c specification language
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
CEA-LIST, Saclay, France, Tech. Rep. v1 2, 2008
2052008
ICS: Integrated Canonizer and Solver?
JC Filliâtre, S Owre, H Rue* B, N Shankar
Computer Aided Verification: 13th International Conference, CAV 2001 Paris …, 2001
1832001
Verification of non-functional programs using interpretations in type theory
JC Filliâtre
Journal of Functional Programming 13 (4), 709-745, 2003
1492003
Why: a multi-language multi-prover verification tool
JC Filliâtre
Research Report 1366, LRI, Université Paris Sud, 2003
1452003
Formal verification of floating-point programs
S Boldo, JC Filliâtre
18th IEEE Symposium on Computer Arithmetic (ARITH'07), 187-194, 2007
1252007
Acsl: Ansi
P Baudin, JC Filliâtre, C Marché, B Monate, Y Moy, V Prevosto
ISO C specification language 1, 2008
1192008
The Coq proof assistant reference manual
B Barras, S Boutin, C Cornes, J Courant, Y Coscoy, D Delahaye, ...
INRIA, version 6 (11), 1999
1151999
Combining Coq and Gappa for Certifying Floating-Point Programs.
S Boldo, JC Filliâtre, G Melquiond
Calculemus/MKM, 59-74, 2009
982009
Wave equation numerical resolution: a comprehensive mechanized proof of a C program
S Boldo, F Clément, JC Filliâtre, M Mayero, G Melquiond, P Weis
arXiv preprint arXiv:1112.1795, 2011
942011
Type-safe modular hash-consing
JC Filliâtre, S Conchon
Proceedings of the 2006 Workshop on ML, 12-19, 2006
912006
Deductive software verification
JC Filliâtre
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 13, 397-403, 2011
822011
The spirit of ghost code
JC Filliâtre, L Gondelman, A Paskevich
Formal Methods in System Design 48, 152-174, 2016
802016
Functors for proofs and programs
JC Filliâtre, P Letouzey
Programming Languages and Systems: 13th European Symposium on Programming …, 2004
722004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20