Παρακολούθηση
Anastasios Patrikakos
Anastasios Patrikakos
Technology Transfer Officer, "Athena" Research and Innovation Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα athena-innovation.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Η Ελληνικη Γλωσσα στην Ψηφιακη Εποχη–The Greek Language in the Digital Age
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
META-NET White Paper Series. Springer, Heidelberg etc, 2012
72012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 1-2, 2012
2012
ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 3-8, 2012
2012
The Greek Language in the European Information Society
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 46-53, 2012
2012
Languages at Risk: a Challenge for Language Technology
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 41-45, 2012
2012
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Meta-Net
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 37-37, 2012
2012
Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 17-36, 2012
2012
About Meta-Net
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 71-71, 2012
2012
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 9-16, 2012
2012
Language Technology Support for Greek
M Gavrilidou, M Koutsombogera, A Patrikakos, S Piperidis
The Greek Language in the Digital Age, 54-70, 2012
2012
Modern Greek Control Structures in HPSG
A Patrikakos
1995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11