Παρακολούθηση
Jeff Borggaard
Jeff Borggaard
Interdisciplinary Center for Applied Mathematics, Virginia Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Proper orthogonal decomposition closure models for turbulent flows: a numerical comparison
Z Wang, I Akhtar, J Borggaard, T Iliescu
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 237, 10-26, 2012
3142012
A PDE sensitivity equation method for optimal aerodynamic design
J Borggaard, J Burns
Journal of Computational Physics 136, 366-384, 1997
1981997
Local improvements to reduced-order models using sensitivity analysis of the proper orthogonal decomposition
A Hay, JT Borggaard, D Pelletier
Journal of Fluid Mechanics 629 (1), 41-72, 2009
1322009
Two-level discretizations of nonlinear closure models for proper orthogonal decomposition
Z Wang, I Akhtar, J Borggaard, T Iliescu
Journal of Computational Physics 230 (1), 126-146, 2011
1172011
Reduced order controllers for Burgers' equation with a nonlinear observer
JA Atwell, JT Borggaard, BB King
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 11 (6 …, 2001
1122001
Reduced-order models for parameter dependent geometries based on shape sensitivity analysis
A Hay, J Borggaard, I Akhtar, D Pelletier
Journal of Computational Physics 229 (4), 1327-1352, 2010
932010
Control, estimation and optimization of energy efficient buildings
J Borggaard, JA Burns, A Surana, L Zietsman
2009 American Control Conference, 837-841, 2009
912009
A sensitivity equation approach to shape optimization in fluid flows
J Borggaard, J Burns
Flow Control, 49-78, 1995
751995
Sensitivity calculations for a 2D, inviscid, supersonic forebody problem
J Borggaard, JA Burns, E Cliff, M Gunzburger
INSTITUTE FOR COMPUTER APPLICATIONS IN SCIENCE AND ENGINEERING HAMPTON VA, 1993
711993
Principal interval decomposition framework for POD reduced‐order modeling of convective Boussinesq flows
O San, J Borggaard
International Journal for Numerical Methods in Fluids 78 (1), 37-62, 2015
692015
Artificial viscosity proper orthogonal decomposition
J Borggaard, T Iliescu, Z Wang
Mathematical and Computer Modelling 53 (1-2), 269-279, 2011
632011
Boundary element implicit differentiation equations for design sensitivities of axisymmetric structures
S Saigal, JT Borggaard, JH Kane
International journal of solids and structures 25 (5), 527-538, 1989
571989
A continuous sensitivity equation approach to optimal design in mixed convection
É Turgeon, D Pelletier, J Borggaard
Numerical Heat Transfer: Part A: Applications 38 (8), 869-885, 2000
522000
On efficient solutions to the continuous sensitivity equation using automatic differentiation
J Borggaard, A Verma
SIAM Journal on Scientific Computing 22 (1), 39-62, 2000
492000
The sensitivity equation method for optimal design
J Borggaard
491994
Using functional gains for effective sensor location in flow control: a reduced-order modelling approach
I Akhtar, J Borggaard, JA Burns, H Imtiaz, L Zietsman
Journal of Fluid Mechanics 781, 622-656, 2015
462015
Interval-based reduced order models for unsteady fluid flow
J Borggaard, A Hay, D Pelletier
Int. J. Numer. Anal. Model 4 (3-4), 353-367, 2007
452007
Learning-based robust stabilization for reduced-order models of 2D and 3D Boussinesq equations
M Benosman, J Borggaard, O San, B Kramer
Applied Mathematical Modelling 49, 162-181, 2017
442017
A general continuous sensitivity equation formulation for complex flows
É Turgeon, D Pelletier, J Borggaard
Numerical Heat Transfer: Part B: Fundamentals 42 (6), 485-498, 2002
442002
Application of a sensitivity equation method to the K-epsilon model of turbulence
E Turgeon, D Pelletier, J Borggaard
AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 15 th, Anaheim, CA, 2001
44*2001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20