Παρακολούθηση
Largus T Angenent
Largus T Angenent
Professor of Environmental Biotechnology, University of Tübingen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-tuebingen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Succession of microbial consortia in the developing infant gut microbiome
JE Koenig, A Spor, N Scalfone, AD Fricker, J Stombaugh, R Knight, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (supplement_1), 4578-4585, 2011
30822011
A communal catalogue reveals Earth’s multiscale microbial diversity
LR Thompson, JG Sanders, D McDonald, A Amir, J Ladau, KJ Locey, ...
Nature 551 (7681), 457-463, 2017
21902017
Host remodeling of the gut microbiome and metabolic changes during pregnancy
O Koren, JK Goodrich, TC Cullender, A Spor, K Laitinen, HK Bäckhed, ...
Cell 150 (3), 470-480, 2012
21282012
Production of bioenergy and biochemicals from industrial and agricultural wastewater
LT Angenent, K Karim, MH Al-Dahhan, BA Wrenn, R Domíguez-Espinosa
TRENDS in Biotechnology 22 (9), 477-485, 2004
13582004
Electricity generation from artificial wastewater using an upflow microbial fuel cell
Z He, SD Minteer, LT Angenent
Environmental science & technology 39 (14), 5262-5267, 2005
10482005
Waste to bioproduct conversion with undefined mixed cultures: the carboxylate platform
MT Agler, BA Wrenn, SH Zinder, LT Angenent
Trends in biotechnology 29 (2), 70-78, 2011
8692011
Application of bacterial biocathodes in microbial fuel cells
Z He, LT Angenent
Electroanalysis: An International Journal Devoted to Fundamental and …, 2006
7502006
Biochemical methane potential and biodegradability of complex organic substrates
RA Labatut, LT Angenent, NR Scott
Bioresource technology 102 (3), 2255-2264, 2011
7312011
Cathodes as electron donors for microbial metabolism: which extracellular electron transfer mechanisms are involved?
M Rosenbaum, F Aulenta, M Villano, LT Angenent
Bioresource technology 102 (1), 324-333, 2011
6482011
An upflow microbial fuel cell with an interior cathode: assessment of the internal resistance by impedance spectroscopy
Z He, N Wagner, SD Minteer, LT Angenent
Environmental science & technology 40 (17), 5212-5217, 2006
6452006
Impact of training sets on classification of high-throughput bacterial 16s rRNA gene surveys
JJ Werner, O Koren, P Hugenholtz, TZ DeSantis, WA Walters, ...
The ISME journal 6 (1), 94-103, 2012
6052012
Bacterial community structures are unique and resilient in full-scale bioenergy systems
JJ Werner, D Knights, ML Garcia, NB Scalfone, S Smith, K Yarasheski, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (10), 4158-4163, 2011
5282011
Chain elongation with reactor microbiomes: open-culture biotechnology to produce biochemicals
LT Angenent, H Richter, W Buckel, CM Spirito, KJJ Steinbusch, ...
Environmental science & technology 50 (6), 2796-2810, 2016
5022016
Microbial electrochemistry and technology: terminology and classification
U Schröder, F Harnisch, LT Angenent
Energy & Environmental Science 8 (2), 513-519, 2015
4992015
Getting a grip on things: how do communities of bacterial symbionts become established in our intestine?
JL Sonnenburg, LT Angenent, JI Gordon
Nature immunology 5 (6), 569-573, 2004
4972004
Rapid electron transfer by the carbon matrix in natural pyrogenic carbon
T Sun, BDA Levin, JJL Guzman, A Enders, DA Muller, LT Angenent, ...
Nature Communications 8 (1), 14873, 2017
4642017
Bioelectrochemical systems
K Rabaey, L Angenent, U Schroder, J Keller
IWA publishing, 2009
4392009
Light energy to bioelectricity: photosynthetic microbial fuel cells
M Rosenbaum, Z He, LT Angenent
Current opinion in biotechnology 21 (3), 259-264, 2010
4082010
Chain elongation in anaerobic reactor microbiomes to recover resources from waste
CM Spirito, H Richter, K Rabaey, AJM Stams, LT Angenent
Current opinion in biotechnology 27, 115-122, 2014
4002014
Methanogenic population dynamics during startup of a full-scale anaerobic sequencing batch reactor treating swine waste
LT Angenent, S Sung, L Raskin
Water research 36 (18), 4648-4654, 2002
3762002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20