Παρακολούθηση
Rosa Sanchis-Guarner
Rosa Sanchis-Guarner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ub.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New road infrastructure: the effects on firms
S Gibbons, T Lyytikäinen, HG Overman, R Sanchis-Guarner
Journal of Urban Economics 110, 35-50, 2019
3712019
UK national ecosystem assessment follow-on: cultural ecosystem services and indicators
A Church, R Fish, R Haines-Young, S Mourato, J Tratalos, L Stapleton, ...
University of Sussex, 2014
1732014
ICT and education: Evidence from student home addresses
B Faber, R Sanchis-Guarner, F Weinhardt
National Bureau of Economic Research, 2015
732015
Decomposing the impact of immigration on house prices
R Sanchis-Guarner
Regional Science and Urban Economics 100, 103893, 2023
332023
Driving up wages: The effects of road construction in Great Britain
R Sanchis-Guarner
SERC Discussion Papers, 2012
332012
Home broadband and human capital formation
R Sanchis-Guarner, J Montalbán, F Weinhardt
CESifo Working Paper, 2021
212021
The evolving role of ICT in the economy
M Draca, R Martin, R Sanchis-Guarner
Report by LSE Consulting for Huawei, 8, 2018
112018
Do English Planning Policies Make Shopping More Sustainable
P Cheshire, CAL Hilber, R Sanchis-Guarner
Unpublished paper. London, United Kingdom: London School of Economics, 2014
72014
UK national ecosystem assessment follow-on: Work package report 5: cultural ecosystem services and indicators. UNEP-WCMC, LWEC, UK
A Church, R Fish, R Haines-Young, S Mourato, J Tratalos, L Stapleton, ...
72014
Take me to the centre of your town! Using micro-geographical data to identify Town Centres
P Cheshire, C Hilber, P Montebruno, R Sanchis-Guarner
CESifo Economic Studies 64 (2), 255-291, 2018
62018
The evolving role of ICT in the economy. A report by LSE consulting for Huawei. The London School of Economics and Political Science
M Draca, R Martin, R Sanchis-Guarner
62018
Productivity and Employment impacts of agglomeration: evidence from transport improvements
S Gibbons, T Lyytikäinen, H Overman, R Sanchis-Guarner
Mimeo: LSE, 2010
62010
Evaluating the Productivity Impacts of Road Transport Schemes Report on pilot study findings
S Gibbons, T Lyytikainen, H Overman, R Sanchis-Guarner, J Laird
London: London School of Economics for the Department for Transport. http …, 2010
62010
New road infrastructure: the effects on firms, SERC discussion paper 117
S Gibbons, T Lyytikäinen, HG Overman, R Sanchis‐Guarner
52012
Using micro-geography data to identify town-centre space in Great Britain
P Cheshire, CAL Hilber, P Montebruno, R Sanchis-Guarner
Spatial Economics Research Centre, London School of Economics and Political …, 2017
32017
First-come first-served: identifying the demand effect of immigration inflows on house prices
R Sanchis-Guarner
Spatial Economics Research Centre, London School of Economics and Political …, 2014
32014
Essays on urban and spatial economics
R Sanchis-Guarner
London School of Economics and Political Science, 2012
32012
Convenient Stores? What do policies pushing stores to town centres actually do?
PC Cheshire, CAL Hilber, P Montebruno, R Sanchis-Guarner
IEB Working Paper 2022/09, 2022
12022
Faster broadband: are there any educational benefits?
B Faber, R Sanchis-Guarner, F Weinhardt
CentrePiece-The magazine for economic performance, 2016
12016
Home broadband and human capital formation
J Montalban, R Sanchis-Guarner, F Weinhardt
CEP Discussion Papers, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20