Παρακολούθηση
Fotis N. Koumboulis
Fotis N. Koumboulis
National and Kapodistrian University of Athens, Professor of Robotics and Industrial Automation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust triangular decoupling with application to 4WS cars
FN Koumboulis, MG Skarpetis
IEEE Transactions on Automatic Control 45 (2), 344-352, 2000
632000
Observers for singular systems
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis
IEEE Transactions on Automatic Control 37 (8), 1211-1215, 1992
561992
Input-output decoupling for linear systems with nonlinear uncertain structure
FN Koumboulis, MG Skarpetis
Journal of the Franklin Institute 333 (4), 593-624, 1996
491996
The decoupling of generalized state-space systems via state feedback
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis
IEEE transactions on automatic control 37 (1), 148-152, 1992
421992
A metaheuristic approach for controller design of multivariable processes
FN Koumboulis, MP Tzamtzi
2007 IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA …, 2007
402007
Observer design for generalized state space systems with unknown inputs
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis, KG Tzierakis, GE Panagiotakis
Systems & Control Letters 18 (4), 309-321, 1992
401992
Decoupling and pole assignment in generalised state space systems
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis
IEE Proceedings D (Control Theory and Applications) 138 (6), 547-560, 1991
371991
On Kalman's controllability and observability criteria for singular systems
FN Koumboulis, BG Mertzios
Circuits, Systems and Signal Processing 18 (3), 269-290, 1999
321999
Two-stage robust control of substrate concentration for an activated sludge process
FN Koumboulis, ND Kouvakas, RE King, A Stathaki
ISA transactions 47 (3), 267-278, 2008
292008
Logic-Based Switching Controllers–A stepwise safe switching approach
FN Koumboulis, RE King, A Stathaki
Information Sciences 177 (13), 2736-2755, 2007
292007
Independent force and position control for cooperating manipulators
KG Tzierakis, FN Koumboulis
Journal of the Franklin Institute 340 (6-7), 435-460, 2003
292003
A new approach to the decoupling problem of linear time-invariant systems
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis
Journal of the Franklin Institute 329 (2), 347-369, 1992
291992
Indirect adaptive neural control for precalcination in cement plants
FN Koumboulis, ND Kouvakas
Mathematics and computers in simulation 60 (3-5), 325-334, 2002
272002
Indirect Adaptive Neural Control for Precalcination in Cement Plants
FN Koumboulis, ND Kouvakas
Proc. of the European Workshop on Intelligent Forecasting, Diagnosis …, 2001
272001
Robust control of cars with front and rear wheel steering
FN Koumboulis, MG Skarpetis
IEE Proceedings-Control Theory and Applications 149 (5), 394-404, 2002
252002
Unifying approach to observers for regular and singular systems
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis
IEE Proceedings D-Control Theory and Applications 138 (6), 561-572, 1991
251991
Feedback controlling against chaos
FN Koumboulis, BG Mertzios
Chaos, Solitons & Fractals 11 (1-3), 351-358, 2000
242000
Feedback Controlling Against Chaos
FN Koumboulis, BG Mertzios
Proceedings of the Brussels Meeting II on Integrability and Chaos in …, 1997
241997
Exact model matching of generalized state space systems
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis, DF Anastasakis
Journal of optimization theory and applications 76 (1), 57-85, 1993
241993
Input-output triangular decoupling and data sensitivity
FN Koumboulis
Automatica 32 (4), 569-573, 1996
231996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20