Παρακολούθηση
jinwei wang
jinwei wang
Nanjing University of Information Sci & Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nuist.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel routing protocol providing good transmission reliability in underwater sensor networks
J Shen, HW Tan, J Wang, JW Wang, SY Lee
網際網路技術學刊 16 (1), 171-178, 2015
4912015
Fragile image watermarking with pixel-wise recovery based on overlapping embedding strategy
C Qin, P Ji, X Zhang, J Dong, J Wang
Signal processing 138, 280-293, 2017
1842017
Forensics feature analysis in quaternion wavelet domain for distinguishing photographic images and computer graphics
J Wang, T Li, YQ Shi, S Lian, J Ye
Multimedia tools and Applications 76, 23721-23737, 2017
1542017
High-fidelity reversible data hiding based on pixel-value-ordering and pairwise prediction-error expansion
B Ou, X Li, J Wang
Journal of Visual Communication and Image Representation 39, 12-23, 2016
1112016
A chaotic stream cipher and the usage in video protection
S Lian, J Sun, J Wang, Z Wang
Chaos, Solitons & Fractals 34 (3), 851-859, 2007
1042007
A novel image hashing scheme with perceptual robustness using block truncation coding
C Qin, X Chen, D Ye, J Wang, X Sun
Information Sciences 361, 84-99, 2016
922016
Improved PVO-based reversible data hiding: A new implementation based on multiple histograms modification
B Ou, X Li, J Wang
Journal of Visual Communication and Image Representation 38, 328-339, 2016
862016
Locally optimum detection for Barni's multiplicative watermarking in DWT domain
J Wang, G Liu, Y Dai, J Sun, Z Wang, S Lian
Signal Processing 88 (1), 117-130, 2008
782008
Identifying computer generated images based on quaternion central moments in color quaternion wavelet domain
J Wang, T Li, X Luo, YQ Shi, SK Jha
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 29 (9), 2775-2785, 2018
702018
A privacy-preserving content-based image retrieval method in cloud environment
Y Xu, J Gong, L Xiong, Z Xu, J Wang, Y Shi
Journal of Visual Communication and Image Representation 43, 164-172, 2017
702017
Detecting image splicing based on noise level inconsistency
H Yao, S Wang, X Zhang, C Qin, J Wang
Multimedia Tools and Applications 76, 12457-12479, 2017
642017
Hybrid multiplicative multi-watermarking in DWT domain
J Wang, S Lian, YQ Shi
Multidimensional Systems and Signal Processing 28, 617-636, 2017
612017
Quaternion Convolutional Neural Network for Color Image Classification and Forensics
QL Yin, JW Wang, XY Luo
Quaternion Convolutional Neural Network for Color Image Classification and …, 2019
59*2019
Hierarchical recovery for tampered images based on watermark self-embedding
F Cao, B An, J Wang, D Ye, H Wang
Displays 46, 52-60, 2017
562017
Fragile image watermarking scheme based on VQ index sharing and self-embedding
C Qin, P Ji, J Wang, CC Chang
Multimedia tools and applications 76, 2267-2287, 2017
532017
Detecting Double JPEG Compressed Color Images With the Same Quantization Matrix in Spherical Coordinates
Jinwei Wang, Hao Wang, Jian Li, Xiangyang Luo, Yun-Qing Shi, Sunil Kr. Jha
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, 10.1109 …, 2019
50*2019
A Novel Quantum Stegonagraphy Based on Brown States.
Z Qu, T Zhu, J Wang, X Wang
Computers, Materials & Continua 56 (1), 2018
502018
Quaternion discrete fractional random transform for color image adaptive watermarking
B Chen, C Zhou, B Jeon, Y Zheng, J Wang
Multimedia Tools and Applications 77, 20809-20837, 2018
442018
AMR steganalysis based on second-order difference of pitch delay
Y Ren, J Yang, J Wang, L Wang
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (6), 1345-1357, 2016
412016
Lossless data hiding algorithm for encrypted images with high capacity
S Zheng, D Li, D Hu, D Ye, L Wang, J Wang
Multimedia Tools and Applications 75, 13765-13778, 2016
402016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20