Παρακολούθηση
Vincent Blondel
Vincent Blondel
Université catholique de Louvain, School of Engineering, ICTEAM, Belgium
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uclouvain.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast unfolding of communities in large networks
VD Blondel, JL Guillaume, R Lambiotte, E Lefebvre
Journal of statistical mechanics: theory and experiment 2008 (10), P10008, 2008
191982008
Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility
YA de Montjoye, CA Hidalgo, M Verleysen, VD Blondel
Nature Scientific Reports 3, 2013
18732013
Convergence in multiagent coordination, consensus, and flocking
VD Blondel, JM Hendrickx, A Olshevsky, JN Tsitsiklis
Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control, 2996-3000, 2005
10742005
A survey of computational complexity results in systems and control
VD Blondel, JN Tsitsiklis
Automatica 36 (9), 1249-1274, 2000
9012000
Dynamic population mapping using mobile phone data
P Deville, C Linard, S Martin, M Gilbert, FR Stevens, AE Gaughan, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (45), 15888-15893, 2014
8782014
A survey of results on mobile phone datasets analysis
VD Blondel, A Decuyper, G Krings
EPJ data science 4, 1-55, 2015
6322015
NP-hardness of some linear control design problems
V Blondel, JN Tsitsiklis
SIAM journal on control and optimization 35 (6), 2118-2127, 1997
5741997
A measure of similarity between graph vertices: Applications to synonym extraction and web searching
VD Blondel, A Gajardo, M Heymans, P Senellart, P Van Dooren
SIAM Review, 647-666, 2004
5542004
Geographical dispersal of mobile communication networks
R Lambiotte, VD Blondel, C De Kerchove, E Huens, C Prieur, Z Smoreda, ...
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387 (21), 5317-5325, 2008
5092008
On Krause's multi-agent consensus model with state-dependent connectivity
VD Blondel, JM Hendrickx, JN Tsitsiklis
IEEE transactions on Automatic Control 54 (11), 2586-2597, 2009
4592009
A gravity model for inter-city telephone communication networks
G Krings, F Calabrese, C Ratti, V Blondel
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 7003, 2009
431*2009
Uncovering space-independent communities in spatial networks
P Expert, TS Evans, VD Blondel, R Lambiotte
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (19), 7663, 2011
4162011
On the use of human mobility proxies for modeling epidemics
M Tizzoni, P Bajardi, A Decuyper, G Kon Kam King, CM Schneider, ...
PLoS computational biology 10 (7), e1003716, 2014
3472014
Urban sensing using mobile phone network data: a survey of research
F Calabrese, L Ferrari, VD Blondel
Acm computing surveys (csur) 47 (2), 1-20, 2014
3322014
The Lyapunov exponent and joint spectral radius of pairs of matrices are hard—when not impossible—to compute and to approximate
JN Tsitsiklis, VD Blondel
Mathematics of Control, Signals, and Systems (MCSS) 10 (1), 31-40, 1997
3291997
Simultaneous stabilization of linear systems
V Blondel
Lecture Notes in Control and Information Sciences, 1994
3181994
Complexity of stability and controllability of elementary hybrid systems
VD Blondel, JN Tsitsiklis
Automatica 35, 479-490, 1999
3151999
Exploring the mobility of mobile phone users
BC Csáji, A Browet, VA Traag, JC Delvenne, E Huens, P Van Dooren, ...
Physica A: statistical mechanics and its applications 392 (6), 1459-1473, 2013
2932013
Data for development: the d4d challenge on mobile phone data
VD Blondel, M Esch, C Chan, F Clérot, P Deville, E Huens, F Morlot, ...
arXiv preprint arXiv:1210.0137, 2012
2602012
Weighted gossip: Distributed averaging using non-doubly stochastic matrices
F Bénézit, V Blondel, P Thiran, J Tsitsiklis, M Vetterli
2010 ieee international symposium on information theory, 1753-1757, 2010
2512010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20