Παρακολούθηση
Baishakhi Ray
Baishakhi Ray
Associate Professor, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deeptest: Automated testing of deep-neural-network-driven autonomous cars
Y Tian, K Pei, S Jana, B Ray
Proceedings of the 40th international conference on software engineering …, 2018
14772018
Unified pre-training for program understanding and generation
WU Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
NAACL, 2021
5832021
A large scale study of programming languages and code quality in github
B Ray, D Posnett, V Filkov, P Devanbu
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT international symposium on foundations …, 2014
5512014
Gender and tenure diversity in GitHub teams
B Vasilescu, D Posnett, B Ray, MGJ van den Brand, A Serebrenik, ...
Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing …, 2015
4212015
A transformer-based approach for source code summarization
WU Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
arXiv preprint arXiv:2005.00653, 2020
3612020
An empirical study of api stability and adoption in the android ecosystem
T McDonnell, B Ray, M Kim
2013 IEEE International Conference on Software Maintenance, 70-79, 2013
3602013
Deep learning based vulnerability detection: Are we there yet?
S Chakraborty, R Krishna, Y Ding, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (9), 3280-3296, 2021
3552021
PTask: operating system abstractions to manage GPUs as compute devices
CJ Rossbach, J Currey, M Silberstein, B Ray, E Witchel
Proceedings of the Twenty-Third ACM Symposium on Operating Systems …, 2011
3552011
On the" naturalness" of buggy code
B Ray, V Hellendoorn, S Godhane, Z Tu, A Bacchelli, P Devanbu
Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering …, 2016
323*2016
Using frankencerts for automated adversarial testing of certificate validation in SSL/TLS implementations
C Brubaker, S Jana, B Ray, S Khurshid, V Shmatikov
2014 IEEE Symposium on Security and Privacy, 114-129, 2014
276*2014
Whozthat? evolving an ecosystem for context-aware mobile social networks
A Beach, M Gartrell, S Akkala, J Elston, J Kelley, K Nishimoto, B Ray, ...
IEEE network 22 (4), 50-55, 2008
2572008
Neuzz: Efficient fuzzing with neural program smoothing
D She, K Pei, D Epstein, J Yang, B Ray, S Jana
2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 803-817, 2019
2562019
Metric learning for adversarial robustness
C Mao, Z Zhong, J Yang, C Vondrick, B Ray
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
2022019
Codit: Code editing with tree-based neural models
S Chakraborty, Y Ding, M Allamanis, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (4), 1385-1399, 2020
160*2020
Some from here, some from there: Cross-project code reuse in github
M Gharehyazie, B Ray, V Filkov
2017 IEEE/ACM 14th International Conference on Mining Software Repositories …, 2017
1052017
An empirical study of supplementary bug fixes
J Park, M Kim, B Ray, DH Bae
2012 9th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR), 40-49, 2012
972012
Learning approximate execution semantics from traces for binary function similarity
K Pei, Z Xuan, J Yang, S Jana, B Ray
IEEE Transactions on Software Engineering, 2022
86*2022
Retrieval augmented code generation and summarization
MR Parvez, WU Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
arXiv preprint arXiv:2108.11601, 2021
862021
Multitask learning strengthens adversarial robustness
C Mao, A Gupta, V Nitin, B Ray, S Song, J Yang, C Vondrick
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
862020
Automatically diagnosing and repairing error handling bugs in C
Y Tian, B Ray
Proceedings of the 2017 11th joint meeting on foundations of software …, 2017
822017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20