Παρακολούθηση
A Papaleonidas
A Papaleonidas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FuSSFFra, a fuzzy semi-supervised forecasting framework: the case of the air pollution in Athens
I Bougoudis, K Demertzis, L Iliadis, VD Anezakis, A Papaleonidas
Neural Computing and Applications 29, 375-388, 2018
392018
Semi-supervised hybrid modeling of atmospheric pollution in urban centers
I Bougoudis, K Demertzis, L Iliadis, VD Anezakis, A Papaleonidas
Engineering Applications of Neural Networks: 17th International Conference …, 2016
322016
Hybrid and reinforcement multi agent technology for real time air pollution monitoring
A Papaleonidas, L Iliadis
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2012
242012
Fuzzy inference ANN ensembles for air pollutants modeling in a major urban area: the case of Athens
I Bougoudis, L Iliadis, A Papaleonidas
Engineering Applications of Neural Networks: 15th International Conference …, 2014
222014
Neurocomputing techniques to dynamically forecast spatiotemporal air pollution data
A Papaleonidas, L Iliadis
Evolving Systems 4, 221-233, 2013
162013
Accomplished Reliability Level for Seismic Structural Damage Prediction Using Artificial Neural Networks
M Tyrtaiou, A Papaleonidas, A Elenas, L Iliadis
Proceedings of the 21st EANN (Engineering Applications of Neural Networks …, 2020
142020
Computational intelligence and intelligent agents
L Iliadis, A Papaleonidas
Thessaloniki, Greece 448, 2016
132016
Machine learning modeling of human activity using PPG signals
AP Psathas, A Papaleonidas, L Iliadis
International Conference on Computational Collective Intelligence, 543-557, 2020
122020
Intelligent Agents Networks Employing Hybrid Reasoning: Application in Air Quality Monitoring and Improvement
LS Iliadis, A Papaleonidas
Engineering Applications of Neural Networks: 11th International Conference …, 2009
112009
A hybrid deep learning ensemble for cyber intrusion detection
AP Psathas, L Iliadis, A Papaleonidas, D Bountas
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 27-41, 2021
102021
High accuracy human activity recognition using machine learning and wearable devices’ raw signals
A Papaleonidas, AP Psathas, L Iliadis
Journal of Information and Telecommunication 6 (3), 237-253, 2022
92022
Classification of coseismic landslides using fuzzy and machine learning techniques
AP Psathas, A Papaleonidas, G Papathanassiou, S Valkaniotis, L Iliadis
Proceedings of the 21st EANN (Engineering Applications of Neural Networks …, 2020
82020
Structural damage prediction under seismic sequence using neural networks
PC Lazaridis, IE Kavvadias, K Demertzis, L Iliadis, A Papaleonidas, ...
62021
Autoregressive deep learning models for bridge strain prediction
AP Psathas, L Iliadis, DV Achillopoulou, A Papaleonidas, NK Stamataki, ...
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 150-164, 2022
52022
An explanation-based approach for experiment reproducibility in recommender systems
N Polatidis, A Papaleonidas, E Pimenidis, L Iliadis
Neural Computing and Applications 32, 12259-12266, 2020
52020
Employing ANN that estimate Ozone in a short-term scale when monitoring stations malfunction
A Papaleonidas, L Iliadis
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 71-80, 2012
32012
COREM2 project: a beginning to end approach for cyber intrusion detection
AP Psathas, L Iliadis, A Papaleonidas, D Bountas
Neural Computing and Applications 34 (22), 19565-19584, 2022
22022
A Machine Learning Approach for Recognition of Elders’ Activities Using Passive Sensors
AP Psathas, A Papaleonidas, L Iliadis
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2021
22021
Strain Prediction of a Bridge Deploying Autoregressive Models with ARIMA and Machine Learning Algorithms
AP Psathas, L Iliadis, A Papaleonidas
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 403-419, 2023
12023
An Innovate Hybrid Approach for Residence Price Using Fuzzy C-Means and Machine Learning Techniques
A Papaleonidas, K Lykostratis, AP Psathas, L Iliadis, M Giannopoulou
International Conference on Artificial Neural Networks, 346-357, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20