Παρακολούθηση
A Papaleonidas
A Papaleonidas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FuSSFFra, a fuzzy semi-supervised forecasting framework: the case of the air pollution in Athens
I Bougoudis, K Demertzis, L Iliadis, VD Anezakis, A Papaleonidas
Neural Computing and Applications 29, 375-388, 2018
352018
Semi-supervised hybrid modeling of atmospheric pollution in urban centers
I Bougoudis, K Demertzis, L Iliadis, VD Anezakis, A Papaleonidas
Engineering Applications of Neural Networks: 17th International Conference …, 2016
312016
Hybrid and reinforcement multi agent technology for real time air pollution monitoring
A Papaleonidas, L Iliadis
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 8th IFIP WG 12.5 …, 2012
232012
Fuzzy inference ANN ensembles for air pollutants modeling in a major urban area: the case of Athens
I Bougoudis, L Iliadis, A Papaleonidas
Engineering Applications of Neural Networks: 15th International Conference …, 2014
212014
Computational intelligence and intelligent agents
L Iliadis, A Papaleonidas
Thessaloniki, Greece 448, 2016
132016
Neurocomputing techniques to dynamically forecast spatiotemporal air pollution data
A Papaleonidas, L Iliadis
Evolving Systems 4, 221-233, 2013
132013
Intelligent Agents Networks Employing Hybrid Reasoning: Application in Air Quality Monitoring and Improvement
LS Iliadis, A Papaleonidas
Engineering Applications of Neural Networks: 11th International Conference …, 2009
112009
A hybrid deep learning ensemble for cyber intrusion detection
AP Psathas, L Iliadis, A Papaleonidas, D Bountas
Proceedings of the 22nd Engineering Applications of Neural Networks …, 2021
82021
Machine learning modeling of human activity using PPG signals
AP Psathas, A Papaleonidas, L Iliadis
Computational Collective Intelligence: 12th International Conference, ICCCI …, 2020
82020
Accomplished Reliability Level for Seismic Structural Damage Prediction Using Artificial Neural Networks
M Tyrtaiou, A Papaleonidas, A Elenas, L Iliadis
Proceedings of the 21st EANN (Engineering Applications of Neural Networks …, 2020
72020
Classification of coseismic landslides using fuzzy and machine learning techniques
AP Psathas, A Papaleonidas, G Papathanassiou, S Valkaniotis, L Iliadis
Proceedings of the 21st EANN (Engineering Applications of Neural Networks …, 2020
62020
An explanation-based approach for experiment reproducibility in recommender systems
N Polatidis, A Papaleonidas, E Pimenidis, L Iliadis
Neural Computing and Applications 32, 12259-12266, 2020
42020
Structural Damage Prediction Under Seismic Sequence Using Neural Networks
PC Lazaridis, IE Kavvadias, K Demertzis, L Iliadis, A Papaleonidas, ...
22021
A machine learning approach for recognition of elders’ activities using passive sensors
AP Psathas, A Papaleonidas, L Iliadis
Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2021 IFIP WG 12.5 …, 2021
22021
Employing ANN that estimate Ozone in a short-term scale when monitoring stations malfunction
A Papaleonidas, L Iliadis
Engineering Applications of Neural Networks: 13th International Conference …, 2012
22012
High accuracy human activity recognition using machine learning and wearable devices’ raw signals
A Papaleonidas, AP Psathas, L Iliadis
Journal of Information and Telecommunication 6 (3), 237-253, 2022
12022
COREM2 project: a beginning to end approach for cyber intrusion detection
AP Psathas, L Iliadis, A Papaleonidas, D Bountas
Neural Computing and Applications, 1-20, 2022
12022
COLAFOS: a hybrid machine learning model to forecast potential coseismic landslides severity
AP Psathas, A Papaleonidas, L Iliadis, G Papathanassiou, S Valkaniotis
Journal of Information and Telecommunication 6 (4), 420-449, 2022
2022
An Innovate Hybrid Approach for Residence Price Using Fuzzy C-Means and Machine Learning Techniques
A Papaleonidas, K Lykostratis, AP Psathas, L Iliadis, M Giannopoulou
Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN 2022: 31st …, 2022
2022
Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN 2022: 31st International Conference on Artificial Neural Networks, Bristol, UK, September 6–9, 2022, Proceedings, Part I
E Pimenidis, P Angelov, C Jayne, A Papaleonidas, M Aydin
Springer Nature, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20