Παρακολούθηση
Argyro Mavrogiorgou
Argyro Mavrogiorgou
PostDoc Researcher, University of Piraeus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IoT in Healthcare: Achieving Interoperability of High-Quality Data Acquired by IoT Medical Devices
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, K Perakis, S Pitsios, D Kyriazis
Sensors 19 (9), 1978, 2019
562019
Structurally mapping healthcare data to HL7 FHIR through ontology alignment
A Kiourtis, A Mavrogiorgou, A Menychtas, I Maglogiannis, D Kyriazis
Journal of medical systems 43, 1-13, 2019
422019
Internet of Medical Things (IoMT): Acquiring and Transforming Data into HL7 FHIR through 5G Network Slicing
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis
Emerging Science Journal 3 (2), 64-77, 2019
402019
Aggregating the syntactic and semantic similarity of healthcare data towards their transformation to HL7 FHIR through ontology matching
A Kiourtis, S Nifakos, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
International Journal of Medical Informatics 132, 104002, 2019
362019
An Innovative eHealth System Powered By 5G Network Slicing
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Giannouli, ...
2019 Sixth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2019
362019
Analyzing data and data sources towards a unified approach for ensuring end-to-end data and data sources quality in healthcare 4.0
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, K Perakis, D Miltiadou, S Pitsios, D Kyriazis
Computer methods and programs in biomedicine 181, 104967, 2019
332019
Crowdhealth: Holistic health records and big data analytics for health policy making and personalized health
S kBioAssist, D Kyriazis, S Autexier, I Brondino, M Boniface, L Donat, ...
Informatics Empowers Healthcare Transformation 238, 19, 2017
252017
5G & SLAs: Automated proposition and management of agreements towards QoS enforcement
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
2018 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and …, 2018
212018
A plug ‘n’play approach for dynamic data acquisition from heterogeneous IoT medical devices of unknown nature
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Kyriazis
Evolving Systems 11, 269-289, 2020
202020
Policycloud: analytics as a service facilitating efficient data-driven public policy management
D Kyriazis, O Biran, T Bouras, K Brisch, A Duzha, R del Hoyo, A Kiourtis, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 …, 2020
202020
The CrowdHEALTH project and the Hollistic Health Records: Collective Wisdom Driving Public Health Policies
D Kyriazis, S Autexier, M Boniface, V Engen, R Jimenez-Peris, B Jordan, ...
Acta Informatica Medica 27 (5), 369, 2019
192019
The road to the future of healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis, ...
Information Systems: 15th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2019
182019
Capturing the Reliability of Unknown Devices in the IoT World
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, C Symvoulidis, D Kyriazis
2018 Fifth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2018
182018
A comparative study of classification techniques for managing iot devices of common specifications
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Kyriazis
Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services: 14th International …, 2017
182017
FHIR Ontology Mapper (FOM): Aggregating Structural and Semantic Similarities of Ontologies towards their Alignment to HL7 FHIR
A Kiourtis, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications …, 2018
162018
Data Sources and Gateways: Design and Open Specification
K Perakis, D Miltiadou, A De Nigro, F Torelli, L Montandon, A Magdalinou, ...
Acta Informatica Medica 27 (5), 341, 2019
152019
Towards a secure semantic knowledge of healthcare data through structural ontological transformations
A Kiourtis, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
Knowledge-Based Software Engineering: 2018: Proceedings of the 12th Joint …, 2019
152019
Aggregating Heterogeneous Health Data through an Ontological Common Health Language
A Kiourtis, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
Developments in eSystems Engineering (DeSE), 2017 10th International …, 2017
142017
An Autoscaling Platform Supporting Graph Data Modelling Big Data Analytics
A Kiourtis, P Karamolegkos, A Karabetian, K Voulgaris, Y Poulakis, ...
Stud. Health Technol. Inform 295, 376-379, 2022
122022
beHEALTHIER: A Microservices Platform for Analyzing and Exploiting Healthcare Data
A Mavrogiorgou, S Kleftakis, K Mavrogiorgos, N Zafeiropoulos, ...
2021 IEEE 34th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2021
122021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20