Παρακολούθηση
Georgios N. Lilis
Georgios N. Lilis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sound field reproduction using the lasso
GN Lilis, D Angelosante, GB Giannakis
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (8), 1902-1912, 2010
1532010
Automatic generation of second-level space boundary topology from IFC geometry inputs
GN Lilis, GI Giannakis, DV Rovas
Automation in Construction 76, 108-124, 2017
912017
A methodology to automatically generate geometry inputs for energy performance simulation from IFC BIM models
GI Giannakis, GN Lilis, MA Garcia, GD Kontes, C Valmaseda, DV Rovas
14th International Conference of IBPSA-Building Simulation 2015, BS 2015 …, 2015
312015
A comprehensive ontologies-based framework to support the retrofitting design of energy-efficient districts
G Costa, A Sicilia, GN Lilis, DV Rovas, J Izkara
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: ECPPM …, 2017
272017
Detection and semi-automatic correction of geometric inaccuracies in IFC files
GN Lilis, GI Giannakis, DV Rovas
14th International Conference of IBPSA-Building Simulation 2015, BS 2015 …, 2015
272015
Model-based comparative evaluation of building and district control-oriented energy retrofit scenarios
LD Tommasi, H Ridouane, G Giannakis, K Katsigarakis, GN Lilis, D Rovas
Buildings 8 (7), 91, 2018
242018
Harmonic Generation Using Nonlinear LC Lattices
GN Lilis, J Park, W Lee, G Li, HS Bhat, E Afshari
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 58 (7), 1713-1723, 2010
222010
An IFC data preparation workflow for building energy performance simulation
KI Katsigarakis, GI Giannakis, GN Lilis, DV Rovas
EC3 Conference 2019 1, 164-171, 2019
112019
A tool for IFC building energy performance simulation suitability checking
GN Lilis, G Giannakis, K Katsigarakis, DV Rovas
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction, 57-64, 2018
112018
Semi-automatic thermal simulation model generation from IFC data
GN Lilis, G Giannakis, G Kontes, D Rovas
Proceedings of the European Conference on Product and Process Modelling …, 2014
112014
District-aware Building Energy Performance simulation model generation from GIS and BIM data
GN Lilis, G Giannakis, K Katsigarakis, D Rovas
Proceedings of BSO 2018: 4th building simulation and optimization conference, 2018
102018
GUIDELINES for OptEEmAL BIM Input Files
GI Giannakis, K Katsigarakis, GN Lilis, S Álvarez-Díaz
Online verfügbar unter https://www. opteemalproject. eu/files …, 2019
82019
A cloud IFC-based BIM platform for building energy performance simulation
K Katsigarakis, GN Lilis, D Rovas
EC3 Conference 2021 2, 350-357, 2021
72021
An integrated scan-to-bim approach for buildings energy performance evaluation and retrofitting
E Valero, DD Mohanty, M Ceklarz, B Tao, F Bosché, GI Giannakis, S Fenz, ...
Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in …, 2021
72021
A Workflow for Automated Building Energy Performance Model Generation Using BIM Data
G Giannakis, KI Katsigarakis, GN Lilis, D Rovas
Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA, Rome, Italy, 2019
72019
Simulation model generation combining IFC and CityGML data
GN Lilis, GI Giannakis, K Katsigarakis, G Costa, A Sicilia, ...
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: ECPPM …, 2017
72017
A digital twin platform generating knowledge graphs for construction projects
K Katsigarakis, GN Lilis, D Rovas, S González-Gerpe, S Bernardos, ...
CEUR Workshop Proceedings, 2022
62022
OptEEmAL: Decision-Support Tool for the Design of Energy Retrofitting Projects at District Level
MA García-Fuentes, G Hernández, V Serna, S Martín, S Álvarez, GN Lilis, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 290 (1), 012129, 2019
62019
Distributed sensing and actuation on wave fields
GN Lilis, M Zhao, SD Servetto
Proc. 2nd Sensor and Actor Networks Protocols and Applications (SANPA), 2004
62004
Pebble bo&c system
GD Kontes, GI Giannakis, GN Lilis, EB Kosmatopoulos, DV Rovas
PEBBLE Deliverable 3, 2011
52011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20