Παρακολούθηση
Maciej Bellos
Maciej Bellos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scan cell ordering for low power BIST
M Bellos, D Bakalis, D Nikolos
IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI, 281-284, 2004
222004
An efficient test vector ordering method for low power testing
X Kavousianos, D Bakalis, M Bellos, D Nikolos
IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI, 285-288, 2004
192004
Test set embedding based on phase shifters
M Bellos, D Kagaris, D Nikolos
European Dependable Computing Conference, 90-101, 2002
162002
A core generator for arithmetic cores and testing structures with a network interface
D Bakalis, KD Adaos, D Lymperopoulos, M Bellos, HT Vergos, GP Alexiou, ...
Journal of Systems Architecture 52 (1), 1-12, 2006
132006
Low power testing by test vector ordering with vector repetition
M Bellos, D Bakalis, D Nikolos, X Kavousianos
International Symposium on Signals, Circuits and Systems. Proceedings, SCS …, 2004
102004
Deterministic BIST for RNS adders
HT Vergos, D Nikolos, M Bellos, C Efstathiou
IEEE Transactions on Computers 52 (7), 896-906, 2003
62003
Path delay fault testing of benes multistage interconnection networks
HT Vergos, M Bellos, D Nikolos
ICECS'99. Proceedings of ICECS'99. 6th IEEE International Conference on …, 1999
21999
Low power test set embedding based on phase shifters
M Bellos, D Kagaris, D Nikolos
IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI, 2003. Proceedings., 155-160, 2003
12003
Path delay fault testing of a class of circuit-switched multistage interconnection networks
M Bellos, D Nikolos, HT Vergos
Dependable Computing—EDCC-3: Third European Dependable Computing Conference …, 1999
11999
Deterministic test vector compression/decompression using an embedded processor
M Bellos, D Nikolos
European Dependable Computing Conference, 318-331, 2005
2005
DV-TSE: Difference Vector Based Test Set Embedding.
M Bellos, X Kavousianos, D Nikolos, D Kagaris
VLSI-SOC, 343-, 2003
2003
Session 7: Hardware Testing Chair: Raimund Ubar, Tallin Technical University, Estonia-Path Delay Fault Testing of a Class of Circuit-Switched Multistage Interconnection Networks
M Bellos, D Nikolos, HT Vergos
Lecture Notes in Computer Science 1667, 267-282, 1999
1999
A Macro Generator for Arithmetic Cores
D Bakalis, M Bellos, HT Vergos, D Nikolos, G Alexiou
VECTOR REPETITION AND MODIFICATION FOR PEAK POWER REDUCTION IN VLSI TESTING
M Bellos, D Bakalis, D Nikolos, X Kavousianos
On-Line Path Delay Fault Testing of Omega MINs
M Bellos, E Kalligeros, D Nikolos, HT Vergos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15