Παρακολούθηση
Seyedmohammad Shayestehaminzadeh
Seyedmohammad Shayestehaminzadeh
Technovation Center, AGC Glass Europe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eu.agc.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Protection of Si photocathode using TiO2 deposited by high power impulse magnetron sputtering for H2 evolution in alkaline media
D Bae, S Shayestehaminzadeh, EB Thorsteinsson, T Pedersen, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 144, 758-765, 2016
732016
Tuning metal-insulator transitions in epitaxial V2O3 thin films
EB Thorsteinsson, S Shayestehaminzadeh, UB Arnalds
Applied Physics Letters 112 (16), 2018
432018
On reactive high power impulse magnetron sputtering
JT Gudmundsson
Plasma Physics and Controlled Fusion 58 (1), 014002, 2015
432015
Carbon-doped single-crystalline SiGe/Si thermistor with high temperature coefficient of resistance and low noise level
HH Radamson, M Kolahdouz, S Shayestehaminzadeh, AA Farniya, ...
Applied Physics Letters 97 (22), 2010
412010
Solid particle erosion behavior of nanolaminated Cr2AlC films
D Eichner, A Schlieter, C Leyens, L Shang, S Shayestehaminzadeh, ...
Wear 402, 187-195, 2018
402018
Comparing resonant photon tunneling via cavity modes and Tamm plasmon polariton modes in metal-coated Bragg mirrors
K Leosson, S Shayestehaminzadeh, TK Tryggvason, A Kossoy, ...
Optics Letters 37 (19), 4026-4028, 2012
292012
Atomic‐Scale Magnetic Properties of Truly 3d‐Diluted ZnO
R Mantovan, HP Gunnlaugsson, K Johnston, H Masenda, TE Mølholt, ...
Advanced Electronic Materials 1 (1-2), 1400039, 2015
212015
The properties of TiN ultra-thin films grown on SiO2 substrate by reactive high power impulse magnetron sputtering under various growth angles
S Shayestehaminzadeh, TK Tryggvason, L Karlsson, S Olafsson, ...
Thin Solid Films 548, 354-357, 2013
212013
Ultra-thin poly-crystalline TiN films grown by HiPIMS on MgO (100)—In-situ resistance study of the initial stage of growth
S Shayestehaminzadeh, TK Tryggvason, F Magnus, S Olafsson, ...
Thin Solid Films 549, 199-203, 2013
172013
Selective growth of B-and C-doped SiGe layers in unprocessed and recessed Si openings for p-type metal-oxide-semiconductor field-effect transistors application
M Kolahdouz, PTZ Adibi, AA Farniya, S Shayestehaminzadeh, E Trybom, ...
Journal of The Electrochemical Society 157 (6), H633, 2010
152010
Controlling metal–insulator transitions in reactively sputtered vanadium sesquioxide thin films through structure and stoichiometry
EB Thorsteinsson, S Shayestehaminzadeh, AS Ingason, F Magnus, ...
Scientific Reports 11 (1), 6273, 2021
142021
Characterization of Fe states in dilute 57 Mn implanted SnO 2 film
HP Gunnlaugsson, K Nomura, TE Mølholt, S Shayestehaminzadeh, ...
Hyperfine interactions 226, 389-396, 2014
92014
Lattice sites, charge states and spin–lattice relaxation of Fe ions in 57Mn+ implanted GaN and AlN
H Masenda, D Naidoo, K Bharuth-Ram, HP Gunnlaugsson, K Johnston, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 401, 1130-1138, 2016
72016
Epitaxial and textured TiN thin films grown on MgO (1 0 0) by reactive HiPIMS: the impact of charging on epitaxial to textured growth crossover
S Shayestehaminzadeh, EB Thorsteinsson, D Primetzhofer, F Magnus, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 49 (45), 455301, 2016
62016
Removal of crystal orientation effects on the current gain of 4H-SiC BJTs using surface passivation
R Ghandi, B Buono, CM Zetterling, M Domeij, S Shayestehaminzadeh, ...
IEEE electron device letters 32 (5), 596-598, 2011
62011
57Fe Emission Mössbauer Spectroscopy following dilute implantation of 57Mn into In2O3
AM Gerami, K Johnston, HP Gunnlaugsson, K Nomura, R Mantovan, ...
Hyp. Interact 237 (1), 1, 2016
52016
a. A. Farniya, S. Shayestehaminzadeh, E. Trybom, 289 L. Di Benedetto, and H. Radamson
M Kolahdouz, PTZ Adibi
Journal of The Electrochemical Society 157 (290), H633, 2010
32010
Observation of a periodic runaway in the reactive Ar/O2 high power impulse magnetron sputtering discharge
S Shayestehaminzadeh, UB Arnalds, RL Magnusson, S Olafsson
AIP Advances 5 (11), 2015
22015
Growth of functional thin films by HiPIMS: fundamentals, challenges, applications
S Shayestehaminzadeh
12018
Epitaxial (100)-oriented Mo/V superlattice grown on MgO (100) by dcMS and HiPIMS
S Shayestehaminzadeh, RL Magnusson, HP Gislason, S Olafsson
Thin solid films 549, 172-176, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20