Παρακολούθηση
Roberto Guanciale
Roberto Guanciale
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal verification of information flow security for a simple ARM-based separation kernel
M Dam, R Guanciale, N Khakpour, H Nemati, O Schwarz
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
1132013
Cache storage channels: Alias-driven attacks and verified countermeasures
R Guanciale, H Nemati, C Baumann, M Dam
2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 38-55, 2016
1062016
Jscl: A middleware for service coordination
G Ferrari, R Guanciale, D Strollo
International Conference on Formal Techniques for Networked and Distributed …, 2006
612006
Inspectre: Breaking and fixing microarchitectural vulnerabilities by formal analysis
R Guanciale, M Balliu, M Dam
Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2020
592020
Semantics of global view of choreographies
E Tuosto, R Guanciale
Journal of logical and algebraic methods in programming 95, 17-40, 2018
582018
Automating information flow analysis of low level code
M Balliu, M Dam, R Guanciale
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
532014
Machine code verification of a tiny ARM hypervisor
M Dam, R Guanciale, H Nemati
Proceedings of the 3rd international workshop on Trustworthy embedded …, 2013
412013
Trustworthy virtualization of the ARMv7 memory subsystem
H Nemati, R Guanciale, M Dam
SOFSEM 2015: Theory and Practice of Computer Science: 41st International …, 2015
262015
Coordination via types in an event-based framework
G Ferrari, R Guanciale, D Strollo, E Tuosto
International Conference on Formal Techniques for Networked and Distributed …, 2007
262007
An abstract semantics of the global view of choreographies
R Guanciale, E Tuosto
arXiv preprint arXiv:1608.03323, 2016
232016
Realisability of pomsets
R Guanciale, E Tuosto
Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 108, 69-89, 2019
222019
TrABin: Trustworthy analyses of binaries
A Lindner, R Guanciale, R Metere
Science of Computer Programming 174, 72-89, 2019
212019
Provably secure memory isolation for Linux on ARM
R Guanciale, H Nemati, M Dam, C Baumann
Journal of Computer Security 24 (6), 793-837, 2016
192016
Validation of abstract side-channel models for computer architectures
H Nemati, P Buiras, A Lindner, R Guanciale, S Jacobs
Computer Aided Verification: 32nd International Conference, CAV 2020, Los …, 2020
162020
Event based service coordination over dynamic and heterogeneous networks
G Ferrari, R Guanciale, D Strollo
Service-Oriented Computing–ICSOC 2006: 4th International Conference, Chicago …, 2006
162006
Trustworthy prevention of code injection in linux on embedded devices
H Chfouka, H Nemati, R Guanciale, M Dam, P Ekdahl
Computer Security--ESORICS 2015: 20th European Symposium on Research in …, 2015
152015
Refactoring long running transactions
GL Ferrari, R Guanciale, D Strollo, E Tuosto
International Workshop on Web Services and Formal Methods, 127-142, 2008
152008
Global coordination policies for services
V Ciancia, GL Ferrari, R Guanciale, D Strollo
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 260, 73-89, 2010
142010
Validation of side-channel models via observation refinement
P Buiras, H Nemati, A Lindner, R Guanciale
MICRO-54: 54th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture …, 2021
132021
Checking correctness of transactional behaviors
V Ciancia, GL Ferrari, R Guanciale, D Strollo
Formal Techniques for Networked and Distributed Systems–FORTE 2008: 28th …, 2008
132008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20