Παρακολούθηση
Milos Brajovic
Milos Brajovic
University of Montenegro, Faculty of Electrical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-frequency decomposition of multivariate multicomponent signals
L Stanković, D Mandić, M Daković, M Brajović
Signal Processing 142, 468-479, 2018
672018
Data Analytics on Graphs Part III: Machine Learning on Graphs, from Graph Topology to Applications
L Stanković, D Mandic, M Daković, M Brajović, B Scalzo, S Li, ...
Foundations and Trends® in Machine Learning 13 (4), 2020
542020
Gradient‐based signal reconstruction algorithm in Hermite transform domain
M Brajović, I Orović, M Daković, S Stanković
Electronics letters 52 (1), 41-43, 2016
532016
Analysis of the reconstruction of sparse signals in the DCT domain applied to audio signals
L Stanković, M Brajović
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 26 (7), 1220 …, 2018
482018
On the parameterization of Hermite transform with application to the compression of QRS complexes
M Brajović, I Orović, M Daković, S Stanković
Signal Processing 131, 113-119, 2017
462017
Graph signal processing--Part I: Graphs, graph spectra, and spectral clustering
L Stankovic, D Mandic, M Dakovic, M Brajovic, B Scalzo, T Constantinides
arXiv preprint arXiv:1907.03467, 2019
452019
Data Analytics on Graphs Part I: Graphs and Spectra on Graphs
L Stanković, D Mandic, M Daković, M Brajović, B Scalzo, S Li, ...
Foundations and Trends® in Machine Learning 13 (1), 2020
332020
Vertex-frequency graph signal processing: A comprehensive review
L Stanković, D Mandic, M Daković, B Scalzo, M Brajović, E Sejdić, ...
Digital signal processing 107, 102802, 2020
332020
On the decomposition of multichannel nonstationary multicomponent signals
L Stanković, M Brajović, M Daković, D Mandic
Signal Processing 167, 107261, 2020
302020
Post-processing of time-frequency representations in instantaneous frequency estimation based on ant colony optimization
M Brajović, V Popović-Bugarin, I Djurović, S Djukanović
Signal Processing 138, 195-210, 2017
302017
An overview of smart irrigation software
M Brajović, S Vujović, S Đukanović
2015 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 353-356, 2015
262015
Graph signal processing--Part II: Processing and analyzing signals on graphs
L Stankovic, D Mandic, M Dakovic, M Brajovic, B Scalzo, ...
arXiv preprint arXiv:1909.10325, 2019
252019
Graph Signal Processing--Part III: Machine Learning on Graphs, from Graph Topology to Applications
L Stankovic, D Mandic, M Dakovic, M Brajovic, B Scalzo, S Li, ...
arXiv preprint arXiv:2001.00426, 2020
222020
Quantization in compressive sensing: A signal processing approach
I Stanković, M Brajović, M Daković, C Ioana, L Stanković
IEEE Access 8, 50611-50625, 2020
182020
Compressive sensing of sparse signals in the Hermite transform basis
M Brajović, I Orović, M Daković, S Stanković
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 54 (2), 950-967, 2017
18*2017
An algorithm for micro-Doppler period estimation
M Daković, M Brajović, T Thayaparan, L Stanković
2012 20th Telecommunications Forum (TELFOR), 851-854, 2012
172012
Analysis of noisy coefficients in the discrete Hermite transform domain with application in signal denoising and sparse signal reconstruction
M Brajović, S Stanković, I Orović
Signal Processing 150, 145-156, 2018
132018
Two-component bivariate signal decomposition based on time-frequency analysis
L Stanković, M Brajović, M Daković, D Mandić
2017 22nd International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-5, 2017
132017
Error in the reconstruction of nonsparse images
M Brajović, I Stanković, M Daković, C Ioana, L Stanković
Mathematical Problems in Engineering 2018 (1), 4314527, 2018
122018
Reconstruction error in nonuniformly sampled approximately sparse signals
L Stanković, M Brajović, I Stanković, C Ioana, M Daković
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 18 (1), 28-32, 2020
112020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20