Παρακολούθηση
Antonio Valerio Miceli Barone
Antonio Valerio Miceli Barone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nematus: a toolkit for neural machine translation
R Sennrich, O Firat, K Cho, A Birch, B Haddow, J Hitschler, ...
arXiv preprint arXiv:1703.04357, 2017
4432017
Copied monolingual data improves low-resource neural machine translation
A Currey, AV Miceli-Barone, K Heafield
Proceedings of the second conference on machine translation, 148-156, 2017
2252017
The University of Edinburgh's neural MT systems for WMT17
R Sennrich, A Birch, A Currey, U Germann, B Haddow, K Heafield, ...
arXiv preprint arXiv:1708.00726, 2017
1972017
A parallel corpus of python functions and documentation strings for automated code documentation and code generation
AVM Barone, R Sennrich
arXiv preprint arXiv:1707.02275, 2017
1742017
Survey of low-resource machine translation
B Haddow, R Bawden, AVM Barone, J Helcl, A Birch
Computational Linguistics 48 (3), 673-732, 2022
1222022
A comparative quality evaluation of PBSMT and NMT using professional translators
S Castilho, J Moorkens, F Gaspari, R Sennrich, V Sosoni, ...
Proceedings of Machine Translation Summit XVI: Research Track, 116-131, 2017
1202017
Regularization techniques for fine-tuning in neural machine translation
AVM Barone, B Haddow, U Germann, R Sennrich
arXiv preprint arXiv:1707.09920, 2017
1162017
Towards cross-lingual distributed representations without parallel text trained with adversarial autoencoders
AVM Barone
arXiv preprint arXiv:1608.02996, 2016
1112016
Deep architectures for neural machine translation
AVM Barone, J Helcl, R Sennrich, B Haddow, A Birch
arXiv preprint arXiv:1707.07631, 2017
1012017
The University of Edinburgh's Submissions to the WMT19 News Translation Task
R Bawden, N Bogoychev, U Germann, R Grundkiewicz, F Kirefu, ...
arXiv preprint arXiv:1907.05854, 2019
292019
The University of Edinburgh’s submissions to the WMT18 news translation task
B Haddow, N Bogoychev, D Emelin, U Germann, R Grundkiewicz, ...
Proceedings of the third conference on machine translation: Shared task …, 2018
272018
The larger they are, the harder they fail: Language models do not recognize identifier swaps in python
AV Miceli-Barone, F Barez, I Konstas, SB Cohen
arXiv preprint arXiv:2305.15507, 2023
212023
Non-projective dependency-based pre-reordering with recurrent neural network for machine translation
AV Miceli-Barone, G Attardi
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
202015
Pre-reordering for machine translation using transition-based walks on dependency parse trees
AM Barone, G Attardi
ACl 2013 Eighth Workshop on Statistical Machine Translation, 164-169, 2013
172013
The University of Edinburgh’s English-German and English-Hausa submissions to the WMT21 news translation task
P Chen, J Helcl, U Germann, L Burchell, N Bogoychev, AV Miceli-Barone, ...
Proceedings of the Sixth Conference on Machine Translation, 104-109, 2021
162021
Low-rank passthrough neural networks
AVM Barone
arXiv preprint arXiv:1603.03116, 2016
152016
Global Under-Resourced Media Translation (GoURMET).
A Birch, B Haddow, I Titov, AVM Barone, R Bawden, F Sánchez-Martínez, ...
MTSummit (2), 122, 2019
92019
The University of Edinburgh’s English-Tamil and English-Inuktitut submissions to the WMT20 news translation task
R Bawden, A Birch, R Dobreva, A Oncevay, AVM Barone, P Williams
5th Conference on Machine Translation, 2020
82020
Surprise language challenge: Developing a neural machine translation system between Pashto and English in two months
A Birch, B Haddow, AV Miceli-Barone, J Helcl, J Waldendorf, ...
Proceedings of Machine Translation Summit XVIII: Research Track, 92-102, 2021
72021
Improving machine translation of educational content via crowdsourcing
M Behnke, AVM Barone, R Sennrich, V Sosoni, T Naskos, E Takoulidou, ...
11th Edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 3343-3347, 2018
72018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20