Παρακολούθηση
Elina Kasvi
Elina Kasvi
PhD; Turku University of Applied Sciences; University of Turku
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utu.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seamless mapping of river channels at high resolution using mobile LiDAR and UAV-photography
C Flener, M Vaaja, A Jaakkola, A Krooks, H Kaartinen, A Kukko, E Kasvi, ...
Remote Sensing 5 (12), 6382-6407, 2013
2152013
Morphological changes on meander point bars associated with flow structure at different discharges
E Kasvi, M Vaaja, P Alho, H Hyyppä, J Hyyppä, H Kaartinen, A Kukko
Earth Surface Processes and Landforms 38 (6), 577-590, 2013
902013
Comparison of remote sensing based approaches for mapping bathymetry of shallow, clear water rivers
E Kasvi, J Salmela, E Lotsari, T Kumpula, SN Lane
Geomorphology 333, 180-197, 2019
802019
Two‐dimensional and three‐dimensional computational models in hydrodynamic and morphodynamic reconstructions of a river bend: sensitivity and functionality
E Kasvi, P Alho, E Lotsari, Y Wang, A Kukko, H Hyyppä, J Hyyppä
Hydrological processes 29 (6), 1604-1629, 2015
592015
Annual bank and point bar morphodynamics of a meandering river determined by high‐accuracy multitemporal laser scanning and flow data
E Lotsari, M Vaaja, C Flener, H Kaartinen, A Kukko, E Kasvi, H Hyyppä, ...
Water Resources Research 50 (7), 5532-5559, 2014
562014
Flow patterns and morphological changes in a sandy meander bend during a flood—spatially and temporally intensive ADCP measurement approach
E Kasvi, L Laamanen, E Lotsari, P Alho
Water 9 (2), 106, 2017
522017
Data processing and quality evaluation of a boat-based mobile laser scanning system
M Vaaja, A Kukko, H Kaartinen, M Kurkela, E Kasvi, C Flener, H Hyyppä, ...
Sensors 13 (9), 12497-12515, 2013
482013
Mobile laser scanning in fluvial geomorphology: Mapping and change detection of point bars
P Alho, M Vaaja, A Kukko, E Kasvi, M Kurkela, J Hyyppä, H Hyyppä, ...
Zeitschrift fur Geomorphologie-Supplementband 55 (2), 31, 2011
422011
Empirical modeling of spatial 3d flow characteristics using a remote-controlled ADCP system: monitoring a spring flood
C Flener, Y Wang, L Laamanen, E Kasvi, JM Vesakoski, P Alho
Water 7 (1), 217-247, 2015
362015
Sub-bend scale flow–sediment interaction of meander bends—A combined approach of field observations, close-range remote sensing and computational modelling
E Kasvi, M Vaaja, H Kaartinen, A Kukko, A Jaakkola, C Flener, H Hyyppä, ...
Geomorphology 238, 119-134, 2015
282015
Spatial and temporal distribution of fluvio-morphological processes on a meander point bar during a flood event
K Elina, A Petteri, V Matti, H Hannu, H Juha
Hydrology Research 44 (6), 1022-1039, 2013
252013
The effects of ice cover on flow characteristics in a subarctic meandering river
E Lotsari, E Kasvi, M Kämäri, P Alho
Earth Surface Processes and Landforms 42 (8), 1195-1212, 2017
212017
Spatial variation of flow characteristics in a subarctic meandering river in ice‐covered and open‐channel conditions: A 2D hydrodynamic modelling approach
E Lotsari, T Tarsa, M Kämäri, P Alho, E Kasvi
Earth Surface Processes and Landforms 44 (8), 1509-1529, 2019
192019
Impact of Middle Pleistocene (Saalian) glacial lake-outburst floods on the meltwater-drainage pathways in northern central Europe: Insights from 2D numerical flood simulation
J Lang, P Alho, E Kasvi, N Goseberg, J Winsemann
Quaternary Science Reviews 209, 82-99, 2019
152019
Morphological changes and riffle-pool dynamics related to flow in a meandering river channel based on a 5-year monitoring period using close-range remote sensing
J Salmela, E Kasvi, MT Vaaja, H Kaartinen, A Kukko, A Jaakkola, P Alho
Geomorphology 352, 106982, 2020
112020
Modern empirical and modelling study approaches in fluvial geomorphology to elucidate sub-bend-scale meander dynamics
E Kasvi, J Hooke, M Kurkela, MT Vaaja, JP Virtanen, H Hyyppä, P Alho
Progress in Physical Geography 41 (5), 533-569, 2017
102017
River plume and sediment transport seasonality in a non-tidal semi-enclosed brackish water estuary of the Baltic Sea
J Salmela, E Kasvi, P Alho
Estuarine, Coastal and Shelf Science 245, 106986, 2020
72020
Fluvio-morphological processes of meander bends-combining conventional field measurements, close-range remote sensing and computational modelling
E Kasvi
Annales Universitatis Turkuensis A II 298, 2015
72015
Macro-Turbulent flow and its impacts on sediment transport potential of a subarctic river during ice-covered and open-channel conditions
E Lotsari, M Dietze, M Kämäri, P Alho, E Kasvi
Water 12 (7), 1874, 2020
62020
Sub‐arctic river bank dynamics and driving processes during the open‐channel flow period
E Lotsari, C Hackney, J Salmela, E Kasvi, J Kemp, P Alho, SE Darby
Earth Surface Processes and Landforms 45 (5), 1198-1216, 2020
62020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20