Παρακολούθηση
Ann-Marie Kristina Osterback
Ann-Marie Kristina Osterback
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Long-term studies contribute disproportionately to ecology and policy
BB Hughes, R Beas-Luna, AK Barner, K Brewitt, DR Brumbaugh, ...
BioScience 67 (3), 271-281, 2017
2832017
High predation on small populations: avian predation on imperiled salmonids
AMK Osterback, DM Frechette, AO Shelton, SA Hayes, MH Bond, ...
Ecosphere 4 (9), 1-21, 2013
682013
Maximum stream temperature and the occurrence, abundance, and behavior of steelhead trout (Oncorhynchus mykiss) in a southern California stream
MR Sloat, AMK Osterback
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 70 (1), 64-73, 2013
632013
Linking individual size and wild and hatchery ancestry to survival and predation risk of threatened steelhead (Oncorhynchus mykiss)
AMK Osterback, DM Frechette, SA Hayes, MH Bond, SA Shaffer, ...
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 71 (12), 1877-1887, 2014
552014
Long-term shifts in anthropogenic subsidies to gulls and implications for an imperiled fish
AMK Osterback, DM Frechette, SA Hayes, SA Shaffer, JW Moore
Biological Conservation 191, 606-613, 2015
452015
Assessing avian predation on juvenile salmonids using passive integrated transponder tag recoveries and mark–recapture methods
D Frechette, AMK Osterback, SA Hayes, MH Bond, JW Moore, SA Shaffer, ...
North American Journal of Fisheries Management 32 (6), 1237-1250, 2012
252012
The effects of early sandbar formation on the abundance and ecology of coho salmon (Oncorhynchus kisutch) and steelhead trout (Oncorhynchus mykiss) in a …
AMK Osterback, CH Kern, EA Kanawi, JM Perez, JD Kiernan
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 75 (12), 2184-2197, 2018
212018
Anthropogenic land-use signals propagate through stream food webs in a California, USA, watershed
JW Moore, TD Lambert, WN Heady, SE Honig, AMK Osterback, CC Phillis, ...
Limnologica 46, 124-130, 2014
162014
Assessing the Relationship between Gulls Larus spp. and Pacific Salmon in Central California Using Radiotelemetry
D Frechette, AMK Osterback, SA Hayes, JW Moore, SA Shaffer, ...
North American Journal of Fisheries Management 35 (4), 775-788, 2015
132015
A bioenergetics approach to assessing potential impacts of avian predation on juvenile steelhead during freshwater rearing
D Frechette, AL Collins, JT Harvey, SA Hayes, DD Huff, AW Jones, ...
North American Journal of Fisheries Management 33 (5), 1024-1038, 2013
72013
High predation on small populations: avian predation on imperiled salmonids. Ecosphere 4: 1–21
AMK Osterback, DM Frechette, AO Shelton, SA Hayes, MH Bond, ...
72013
Model description for the Sacramento River winter-run Chinook salmon life cycle model
N Hendrix, AMK Osterback, E Jennings, E Danner, V Sridharan, ...
62019
Spatiotemporal variability in environmental conditions influences the performance and behavior of juvenile steelhead in a coastal California lagoon
RM Bond, JD Kiernan, AMK Osterback, CH Kern, AE Hay, JM Meko, ...
Estuaries and Coasts 45 (6), 1749-1765, 2022
52022
Predator life history and prey ontogeny limit natural selection on the major armour gene, Eda, in threespine stickleback
BA Wasserman, K Reid, OM Arredondo, AMK Osterback, CH Kern, ...
Ecology of Freshwater Fish 31 (2), 291-299, 2022
52022
Monitoring life history traits of ESA-listed salmonids on the central California coast
SA Hayes, AMK Osterback, EA Gilbert-Horvath, NA Retford, DE Pearse, ...
Final report submitted to Calif. Dep. Fish Wildl. as required for FRGP Award, 2013
52013
Steelhead abundance in seasonally closed estuaries estimated using mark recapture methods
DM Frechette, WH Satterthwaite, AMK Osterback, SA Hayes
22016
A meta‐analysis and model comparison of juvenile salmon growth across different habitat types
PN Dudley, AN Hendrix, AMK Osterback
River Research and Applications 39 (2), 177-188, 2023
12023
Subsidized predators and imperiled prey: the impact of avian predators on salmonids
AMK Osterback
University of California, Santa Cruz, 2014
12014
Life cycle modeling framework for Chinook salmon spawning in the Sacramento River
N Hendrix, AMK Osterback, S John, M Daniels, E Dusek Jennings, ...
2024
Oversummer Persistence of Juvenile Steelhead in a Dynamic Seasonally Closed California Estuary
R Bond, AM Osterback, C Kern, A Hay, J Perez, J Meko, J Kiernan
American Fisheries Society & The Wildlife Society 2019 Joint Annual Conference, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20