Παρακολούθηση
Aaron M. Lindenberg
Aaron M. Lindenberg
Professor, Department of Materials Science and Engineering and of Photon Science, Stanford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A bismuth-halide double perovskite with long carrier recombination lifetime for photovoltaic applications
AH Slavney, T Hu, AM Lindenberg, HI Karunadasa
Journal of the American chemical society 138 (7), 2138-2141, 2016
17232016
The European X-ray free-electron laser. Technical design report
M Altarelli, R Brinkmann, M Chergui
10332007
2D materials advances: from large scale synthesis and controlled heterostructures to improved characterization techniques, defects and applications
Z Lin, A McCreary, N Briggs, S Subramanian, K Zhang, Y Sun, X Li, ...
2D Materials 3 (4), 042001, 2016
5172016
Time-resolved x-ray diffraction from coherent phonons during a laser-induced phase transition
AM Lindenberg, I Kang, SL Johnson, T Missalla, PA Heimann, Z Chang, ...
Physical review letters 84 (1), 111, 2000
4912000
Ultrafast bond softening in bismuth: Mapping a solid's interatomic potential with x-rays
DM Fritz, DA Reis, B Adams, RA Akre, J Arthur, C Blome, PH Bucksbaum, ...
Science 315 (5812), 633-636, 2007
4882007
Mechanism for broadband white-light emission from two-dimensional (110) hybrid perovskites
T Hu, MD Smith, ER Dohner, MJ Sher, X Wu, MT Trinh, A Fisher, J Corbett, ...
The journal of physical chemistry letters 7 (12), 2258-2263, 2016
4832016
Structural origins of broadband emission from layered Pb–Br hybrid perovskites
MD Smith, A Jaffe, ER Dohner, AM Lindenberg, HI Karunadasa
Chemical science 8 (6), 4497-4504, 2017
4552017
Mega-electron-volt ultrafast electron diffraction at SLAC National Accelerator Laboratory
SP Weathersby, G Brown, M Centurion, TF Chase, R Coffee, J Corbett, ...
Review of Scientific Instruments 86 (7), 2015
4532015
Atomic-scale visualization of inertial dynamics
AM Lindenberg, J Larsson, K Sokolowski-Tinten, KJ Gaffney, C Blome, ...
Science 308 (5720), 392-395, 2005
4172005
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
3942019
Clocking femtosecond X rays
AL Cavalieri, DM Fritz, SH Lee, PH Bucksbaum, DA Reis, J Rudati, ...
Physical review letters 94 (11), 114801, 2005
3612005
Observation of transient structural-transformation dynamics in a Cu2S nanorod
H Zheng, JB Rivest, TA Miller, B Sadtler, A Lindenberg, MF Toney, ...
Science 333 (6039), 206-209, 2011
2452011
Reversible optical switching of infrared antenna resonances with ultrathin phase-change layers using femtosecond laser pulses
AKU Michel, P Zalden, DN Chigrin, M Wuttig, AM Lindenberg, T Taubner
Acs Photonics 1 (9), 833-839, 2014
2282014
Coherent terahertz polarization control through manipulation of electron trajectories
H Wen, AM Lindenberg
Physical Review Letters 103 (2), 023902, 2009
2092009
Fourier-transform inelastic X-ray scattering from time-and momentum-dependent phonon–phonon correlations
M Trigo, M Fuchs, J Chen, MP Jiang, M Cammarata, S Fahy, DM Fritz, ...
Nature Physics 9 (12), 790-794, 2013
2012013
Ultrafast photovoltaic response in ferroelectric nanolayers
D Daranciang, MJ Highland, H Wen, SM Young, NC Brandt, HY Hwang, ...
Physical review letters 108 (8), 087601, 2012
2002012
Light-induced picosecond rotational disordering of the inorganic sublattice in hybrid perovskites
X Wu, LZ Tan, X Shen, T Hu, K Miyata, MT Trinh, R Li, R Coffee, S Liu, ...
Science advances 3 (7), e1602388, 2017
1952017
Intense terahertz pulses from SLAC electron beams using coherent transition radiation
Z Wu, AS Fisher, J Goodfellow, M Fuchs, D Daranciang, M Hogan, H Loos, ...
Review of Scientific Instruments 84 (2), 2013
1702013
Engineering the Structural and Electronic Phases of MoTe2 through W Substitution
D Rhodes, DA Chenet, BE Janicek, C Nyby, Y Lin, W Jin, D Edelberg, ...
Nano letters 17 (3), 1616-1622, 2017
1592017
Ultrafast structural changes measured by time-resolved X-ray diffraction.
J Larsson, PA Heimann, AM Lindenberg, PJ Schuck, PH Bucksbaum, ...
Applied Physics A: Materials Science & Processing 66 (6), 1998
1571998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20