Παρακολούθηση
Hanspeter Helm
Hanspeter Helm
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-freiburg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Far-infrared vibrational spectra of all-trans, 9-cis and 13-cis retinal measured by THz time-domain spectroscopy
M Walther, B Fischer, M Schall, H Helm, PU Jepsen
Chemical Physics Letters 332 (3-4), 389-395, 2000
4642000
Collective vibrational modes in biological molecules investigated by terahertz time‐domain spectroscopy
M Walther, P Plochocka, B Fischer, H Helm, P Uhd Jepsen
Biopolymers: Original Research on Biomolecules 67 (4‐5), 310-313, 2002
4412002
Metal-insulator phase transition in a V O 2 thin film observed with terahertz spectroscopy
PU Jepsen, BM Fischer, A Thoman, H Helm, JY Suh, R Lopez, ...
Physical Review B 74 (20), 205103, 2006
3992006
Chemical recognition in terahertz time-domain spectroscopy and imaging
B Fischer, M Hoffmann, H Helm, G Modjesch, PU Jepsen
Semiconductor Science and Technology 20 (7), S246, 2005
3602005
Electro-optic detection of THz radiation in , and ZnTe
C Winnewisser, PU Jepsen, M Schall, V Schyja, H Helm
Applied Physics Letters 70 (23), 3069-3071, 1997
3051997
Photoelectron imaging spectrometry: Principle and inversion method
C Bordas, F Paulig, H Helm, DL Huestis
Review of scientific instruments 67 (6), 2257-2268, 1996
2981996
Mass spectrometric determination of partial electron impact ionization cross sections of He, Ne, Ar and Kr from threshold up to 180 eV
K Stephan, H Helm, TD Märk
The Journal of Chemical Physics 73 (8), 3763-3778, 1980
2691980
Terahertz time-domain spectroscopy and imaging of artificial RNA
BM Fischer, M Hoffmann, H Helm, R Wilk, F Rutz, T Kleine-Ostmann, ...
Optics Express 13 (14), 5205-5215, 2005
2512005
Far infrared properties of electro-optic crystals measured by THz time-domain spectroscopy
M Schall, H Helm, SR Keiding
International journal of infrared and millimeter waves 20, 595-604, 1999
2501999
Detection of THz pulses by phase retardation in lithium tantalate
PU Jepsen, C Winnewisser, M Schall, V Schyja, SR Keiding, H Helm
Physical Review E 53 (4), R3052, 1996
2331996
Chemical recognition with broadband THz spectroscopy
BM Fischer, H Helm, PU Jepsen
Proceedings of the IEEE 95 (8), 1592-1604, 2007
2002007
Chemical sensing and imaging with pulsed terahertz radiation
M Walther, BM Fischer, A Ortner, A Bitzer, A Thoman, H Helm
Analytical and bioanalytical chemistry 397, 1009-1017, 2010
1952010
Nanostructured gold films as broadband terahertz antireflection coatings
A Thoman, A Kern, H Helm, M Walther
Physical Review B 77 (19), 195405, 2008
1892008
Images of photoelectrons formed in intense laser fields
H Helm, N Bjerre, MJ Dyer, DL Huestis, M Saeed
Physical review letters 70 (21), 3221, 1993
1861993
Buffer-gas effects on dark resonances: Theory and experiment
M Erhard, H Helm
Physical Review A 63 (4), 043813, 2001
1852001
Transmission characteristics of dichroic filters measured by THz time-domain spectroscopy.
C Winnewisser, F Lewen, H Helm
Applied Physics A: Materials Science & Processing 66 (6), 1998
1851998
Interactions and dynamics in ionic liquids
A Stoppa, J Hunger, R Buchner, G Hefter, A Thoman, H Helm
The Journal of Physical Chemistry B 112 (16), 4854-4858, 2008
1812008
Dynamics of strong-field above-threshold ionization of argon: Comparison between experiment and theory
R Wiehle, B Witzel, H Helm, E Cormier
Physical Review A 67 (6), 063405, 2003
1452003
Terahertz near-field imaging of electric and magnetic resonances of a planar metamaterial
A Bitzer, H Merbold, A Thoman, T Feurer, H Helm, M Walther
Optics Express 17 (5), 3826-3834, 2009
1292009
Terahertz pulse propagation in the near field and the far field
A Gürtler, C Winnewisser, H Helm, PU Jepsen
JOSA A 17 (1), 74-83, 2000
1262000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20