Vasilis Gerovasileiou
Vasilis Gerovasileiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecoregion-based conservation planning in the Mediterranean: dealing with large-scale heterogeneity
S Giakoumi, M Sini, V Gerovasileiou, T Mazor, J Beher, HP Possingham, ...
PloS one 8 (10), 2013
1212013
Marine caves of the Mediterranean Sea: a sponge biodiversity reservoir within a biodiversity hotspot
V Gerovasileiou, E Voultsiadou
PLoS One 7 (7), 2012
952012
New Mediterranean Biodiversity Records (April, 2014)
K Kapiris, C Apostolidis, R Baldacconi, N Başusta, M Bilecenoglu, G Bitar, ...
Mediterranean Marine Science 15 (1), 198-212, 2014
532014
Census of biodiversity in marine caves of the eastern Mediterranean Sea
V Gerovasileiou, C Chintiroglou, D Vafidis, D Koutsoubas, M Sini, ...
Mediterranean Marine Science 16 (1), 245-265, 2015
492015
New mediterranean biodiversity records (October, 2014)
S Katsanevakis, Ü Acar, I Ammar, BA Balci, P Bekas, M Belmonte, ...
Mediterranean Marine Science 15 (3), 675-695, 2014
452014
New mediterranean biodiversity records (July 2016)
T Dailianis, O Akyol, N Babali, M Bariche, F Crocetta, V Gerovasileiou, ...
Mediterranean Marine Science 17 (2), 608-626, 2016
402016
New Mediterranean Biodiversity Records (July 2015)
K Tsiamis, Ö Aydogan, N Bailly, P Balistreri, M Bariche, S Carden-Noad, ...
Mediterranean Marine Science 16 (2), 472-488, 2015
302015
Alien biodiversity in Mediterranean marine caves
V Gerovasileiou, E Voultsiadou, Y Issaris, A Zenetos
Marine Ecology 37 (2), 239-256, 2016
282016
New Mediterranean Biodiversity Records (July, 2017)
V Gerovasileiou, EHK Akel, O Akyol, G Alongi, F Azevedo, N Babali, ...
Mediterranean Marine Science 18 (2), 355-384, 2017
262017
Sponge diversity gradients in marine caves of the eastern Mediterranean
V Gerovasileiou, E Voultsiadou
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 96 (2 …, 2016
262016
World Register of marine Cave Species (WoRCS): a new Thematic Species Database for marine and anchialine cave biodiversity
V Gerovasileiou, A Martínez, F Álvarez, G Boxshall, WF Humphreys, ...
Research Ideas and Outcomes 2, e10451, 2016
242016
Serpulid communities from two marine caves in the Aegean Sea, eastern Mediterranean
R Sanfilippo, A Rosso, A Guido, V Gerovasileiou
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 97 (5 …, 2017
222017
European red list of habitats
S Gubbay, JAM Janssen
Publications office of the European Union (IS), 2005
212005
Sponges as “living hotels” in Mediterranean marine caves
V Gerovasileiou, CC Chintiroglou, D Konstantinou, E Voultsiadou
Scientia Marina 80 (3), 279-289, 2016
202016
Introduction to the Greek Taxon Information System (GTIS) in LifeWatchGreece: the construction of the Preliminary Checklists of species of Greece
N Bailly, V Gerovasileiou, C Arvanitidis, A Legakis
Biodiversity Data Journal, 2016
192016
Deep cleaning of alien and cryptogenic species records in the Greek Seas (2018 update)
A Zenetos, M Corsini-Foka, F Crocetta, V Gerovasileiou, PK Karachle, ...
Management of Biological Invasions 9 (3), 209-226, 2018
182018
Taxonomic and functional surrogates of sessile benthic diversity in Mediterranean marine caves
V Gerovasileiou, C Dimitriadis, C Arvanitidis, E Voultsiadou
PLoS One 12 (9), e0183707, 2017
182017
New mediterranean biodiversity records (November, 2016)
C Mytilineou, EHK Akel, N Babali, P Balistreri, M Bariche, YÖ Boyaci, ...
Mediterranean Marine Science 17 (3), 794-821, 2016
182016
Mediterranean marine caves as biodiversity reservoirs: a preliminary overview
V Gerovasileiou, E Voultsiadou
SYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF DARK HABITATS, 45, 2014
182014
Three-dimensional mapping of marine caves using a handheld echosounder
V Gerovasileiou, V Trygonis, M Sini, D Koutsoubas, E Voultsiadou
Marine Ecology Progress Series 486, 13-22, 2013
142013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20