Παρακολούθηση
Sebastien Ardon
Sebastien Ardon
Sourse AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sourse.co - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Untold Story of the Clones: Content-agnostic Factors that Impact YouTube Video Popularity
Y Borghol, S Ardon, N Carlsson, D Eager, A Mahanti
ACM KDD'12, 2012
1822012
Characterizing and modelling popularity of user-generated videos
Y Borghol, S Mitra, S Ardon, N Carlsson, D Eager, A Mahanti
Performance Evaluation 68 (11), 1037-1055, 2011
1462011
Spatio-temporal and events based analysis of topic popularity in twitter
S Ardon, A Bagchi, A Mahanti, A Ruhela, A Seth, RM Tripathy, S Triukose
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
842013
MARCH: a distributed content adaptation architecture
S Ardon, P Gunningberg, B Landfeldt, Y Ismailov, M Portmann, ...
International Journal of Communication Systems 16 (1), 97-115, 2003
772003
The cost of peer discovery and searching in the gnutella peer-to-peer file sharing protocol
M Portmann, P Sookavatana, S Ardon, A Seneviratne
Proceedings. Ninth IEEE International Conference on Networks, ICON 2001 …, 2001
742001
Characterizing and predicting viral-and-popular video content
D Vallet, S Berkovsky, S Ardon, A Mahanti, MA Kafaar
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
442015
Geolocating IP addresses in cellular data networks
S Triukose, S Ardon, A Mahanti, A Seth
International Conference on Passive and Active Network Measurement, 158-167, 2012
422012
Toward Efficient On-Demand Streaming with BitTorrent
Y Borghol, S Ardon, N Carlsson, A Mahanti
Networking 2010: 9th International IFIP TC 6 Networking Conference, Chennai …, 2010
37*2010
Spatio-temporal analysis of topic popularity in twitter
S Ardon, A Bagchi, A Mahanti, A Ruhela, A Seth, RM Tripathy, S Triukose
arXiv preprint arXiv:1111.2904, 2011
342011
Creating distributed proxy configurations
B Landfeldt, A Seneviratne, P Gunningberg, S Ardon, M Portmann, ...
US Patent 7,200,679, 2007
312007
Catch-up tv recommendations: show old favourites and find new ones
M Xu, S Berkovsky, S Ardon, S Triukose, A Mahanti, I Koprinska
Proceedings of the 7th ACM Conference on Recommender Systems, 285-294, 2013
272013
ALASA: when service overlay networks meet Peer-to-Peer networks
S Zhou, M Hogan, S Ardon, M Portman, T Hu, K Wongrujira, ...
2005 Asia-Pacific Conference on Communications, 1053-1057, 2005
262005
Identifying relationships between users of a communications domain
S Ardon, A Seneviratne, O Maximilian
US Patent App. 12/667,842, 2011
252011
Video tfrc
E Tan, J Chen, S Ardon, E Lochin
2008 IEEE International Conference on Communications, 1767-1771, 2008
242008
Emo: A statistical encounter-based mobility model for simulating delay tolerant networks
F Tan, Y Borghol, S Ardon
2008 International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia …, 2008
212008
Accessing distributed proxy configurations
B Landfeldt, A Seneviratne, P Gunningberg, S Ardon, M Portmann
US Patent App. 10/068,770, 2002
212002
Mobile Aware Server Architecture: A distributed proxy architecture for content adaptation
S Ardon, P Gunningberg, Y Ismailov, B Landfeldt, M Portmann, ...
Proceedings of INET 2001, 2001
212001
Network traffic decomposition for anomaly detection
T Babaie, S Chawla, S Ardon
arXiv preprint arXiv:1403.0157, 2014
192014
PROST: A programmable structured peer-to-peer overlay network
M Portmann, S Ardon, P Senac, A Seneviratne
Proceedings. Fourth International Conference on Peer-to-Peer Computing, 2004 …, 2004
192004
Towards the use of online social networks for efficient internet content distribution
A Ruhela, RM Tripathy, S Triukose, S Ardon, A Bagchi, A Seth
2011 Fifth IEEE International Conference on Advanced Telecommunication …, 2011
152011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20