Παρακολούθηση
M. Eric Schranz
M. Eric Schranz
Professor, Biosystematics, Wageningen University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wur.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The ABC's of comparative genomics in the Brassicaceae: building blocks of crucifer genomes
ME Schranz, MA Lysak, T Mitchell-Olds
Trends in plant science 11 (11), 535-542, 2006
5502006
The butterfly plant arms-race escalated by gene and genome duplications
PP Edger, HM Heidel-Fischer, M Bekaert, J Rota, G Glöckner, AE Platts, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (27), 8362-8366, 2015
3692015
Exploring genetic variation in the tomato (Solanum section Lycopersicon) clade by whole‐genome sequencing
100 Tomato Genome Sequencing Consortium, S Aflitos, E Schijlen, ...
The Plant Journal 80 (1), 136-148, 2014
3442014
Flowering time divergence and genomic rearrangements in resynthesized Brassica polyploids (Brassicaceae)
JC Pires, J Zhao, ME Schranz, EJ Leon, PA Quijada, LN Lukens, ...
Biological Journal of the Linnean Society 82 (4), 675-688, 2004
3422004
An atlas of over 90,000 conserved noncoding sequences provides insight into crucifer regulatory regions
A Haudry, AE Platts, E Vello, DR Hoen, M Leclercq, RJ Williamson, ...
Nature genetics 45 (8), 891-898, 2013
3202013
Characterization and Effects of the Replicated Flowering Time Gene FLC in Brassica rapa
ME Schranz, P Quijada, SB Sung, L Lukens, R Amasino, TC Osborn
Genetics 162 (3), 1457-1468, 2002
3122002
Ancient whole genome duplications, novelty and diversification: the WGD Radiation Lag-Time Model
M Eric Schranz, S Mohammadin, PP Edger
Current opinion in plant biology, 2012
2532012
Insight into the evolution of the Solanaceae from the parental genomes of Petunia hybrida
A Bombarely, M Moser, A Amrad, M Bao, L Bapaume, CS Barry, M Bliek, ...
Nature plants 2 (6), 1-9, 2016
2472016
Paleopolyploidy in the Brassicales: analyses of the Cleome transcriptome elucidate the history of genome duplications in Arabidopsis and other Brassicales
MS Barker, H Vogel, ME Schranz
Genome biology and evolution 1, 391-399, 2009
2182009
Independent ancient polyploidy events in the sister families Brassicaceae and Cleomaceae
ME Schranz, T Mitchell-Olds
The Plant Cell 18 (5), 1152-1165, 2006
1932006
Comparative genomics of the nonlegume Parasponia reveals insights into evolution of nitrogen-fixing rhizobium symbioses
R van Velzen, R Holmer, F Bu, L Rutten, A van Zeijl, W Liu, L Santuari, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (20), E4700-E4709, 2018
1672018
Sexual reproduction, hybridization, apomixis, and polyploidization in the genus Boechera (Brassicaceae)
ME Schranz, C Dobeš, MA Koch, T Mitchell‐Olds
American Journal of Botany 92 (11), 1797-1810, 2005
1522005
A gain-of-function polymorphism controlling complex traits and fitness in nature
KVSK Prasad, BH Song, C Olson-Manning, JT Anderson, CR Lee, ...
Science 337 (6098), 1081-1084, 2012
1472012
Novel flowering time variation in the resynthesized polyploid Brassica napus
ME Schranz, TC Osborn
Journal of Heredity 91 (3), 242-246, 2000
1402000
Genome redundancy and plasticity within ancient and recent Brassica crop species
LN Lukens, PA Quijada, J Udall, JC Pires, ME Schranz, TC Osborn
Biological Journal of the Linnean Society 82 (4), 665-674, 2004
1302004
Diploid apomicts of the Boechera holboellii complex display large-scale chromosome substitutions and aberrant chromosomes
L Kantama, TF Sharbel, ME Schranz, T Mitchell-Olds, S de Vries, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (35), 14026-14031, 2007
1232007
Quantitative variation for apomictic reproduction in the genus Boechera (Brassicaceae)
OM Aliyu, ME Schranz, TF Sharbel
American Journal of Botany 97 (10), 1719-1731, 2010
1172010
Comparative genomics in the Brassicaceae: a family-wide perspective
ME Schranz, BH Song, AJ Windsor, T Mitchell-Olds
Current opinion in plant biology 10 (2), 168-175, 2007
1082007
Young inversion with multiple linked QTLs under selection in a hybrid zone
CR Lee, B Wang, JP Mojica, T Mandáková, KVSK Prasad, JL Goicoechea, ...
Nature ecology & evolution 1 (5), 1-13, 2017
912017
De novo variation in life‐history traits and responses to growth conditions of resynthesized polyploid Brassica napus (Brassicaceae)
ME Schranz, TC Osborn
American Journal of Botany 91 (2), 174-183, 2004
882004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20